• 98/11/24 - 09:00
  • 41
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
براساس تفاهم نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛

همکاری‌های علمی و تحلیل‌های کارشناسی بین مرکز نصر و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی تقویت می شوند

 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور منعقد شد.
 
به گزارش وبدا، در جلسه‌ای که به منظور تحکیم نظام‌مند همکاری‌های مشترک بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک در 8 ماده منعقد شد. 
 
این تفاهم‌نامه با هدف تقویت همکاری‌های علمی و تحلیل‌های کارشناسی بین مرکز نصر و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور جهت افزایش مشارکت بدنه‌ خبرگانی کشور در تولید مستندات کاربردی برای کمک به اخذ تصمیمات قوی‌تر مبتنی بر شواهد در حوزه‌ مسئولیت‌ها و ماموریت‌های مرکز نصر به امضا رسید و معاونت آموزشی وزارت بهداشت متعهد شد ضمن انجام حمایت‌های لازم و بسترسازی برای تحقق اهداف تفاهم‌نامه، در تعیین اولویت ‌های تحقیقاتی مشارکت فعال داشته و بر عملکرد انجمن‌ها در انجام تعهدات موضوع تفاهم‌نامه نظارت نماید. 
 
این تفاهم‌نامه برای 3 سال آتی تنظیم شد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است لذا تمدید و ادامه‌ی فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد تفاهم‌نامه‌ی مذکور با توافق و تائید طرف‌های تفاهم‌نامه انجام خواهد شد. 
 
همچنین مقرر گردید اعتبار قراردادهای همکاری که در چارچوب این تفاهم‌نامه امضا می‌شوند پس از پایان اعتبار تفاهم‌نامه و تا خاتمه‌ی قرارداد به قوت خود باقی باشد. 
 
شایان ذکر است این تفاهم‌نامه به منزله‌ چارچوب کلی همکاری متقابل بین اعضا است و حقوق معنوی و مادی پژوهشگران، تابع مقررات پژوهشی مصوب خواهد بود و در صورتی که اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی به دانش فنی یا اختراعی منتهی شود، نتایج حاصل به نسبت فعالیت،‌ به طرفین تفاهم‌نامه اختصاص خواهد یافت.
  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 199622
کلمات کلیدی