• 98/11/05 - 11:51
  • 112
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاون پرستاری وزیر بهداشت در دیدار رییس و اعضای هیات علمی دانشڪده پرستاری استان هرمزگان عنوان ڪرد:

لزوم اتصال مراکز تحقیقات دانشڪده های پرستاری به شبڪه ملی تحقیقات پرستاری

دڪتر حضرتی بر اهمیت ارتباط بین دانشڪده های پرستاری و استفاده از تجربیات موفق یڪدیگر تاڪید ڪرد و گفت: شبڪه ملی تحقیقات پرستاری در حال حاضر نقش حلقه اتصال مراکز تحقیقاتی پرستاری را دارد و هم اکنون 16 مرکز تحقیقات پرستاری در ایران وجود دارد که تشکیل یک شبکه ملی تحقیقات را داده اند.
 
به گزارش وبدا، دڪتر مریم حضرتی در جریان سفر به استان هرمزگان ضمن بازدید از دانشڪده پرستاری و مامایی بندرعباس، در دیدار رییس و اعضای هیات علمی این دانشڪده از تلاش های صورت گرفته برای توسعه دانشڪده قدرانی ڪرد و اظهارداشت: بسیار خوشحالم ڪه این دانشڪده در ساختمانی با فضا و موقعیت خوب و تجهیزات مناسب ساخته شده و امیدوارم با پشتڪار و همتی ڪه در شما می بینم این فضا و این محیط خوب خروجی مطلوبی داشته باشد.

دڪتر حضرتی گفت: در حال حاضر استاندارد قابل قبول استاد به دانشجو  یک(استاد) به 20 (دانشجو) مطرح شده است، بنابراین دانشکده باید تلاش کند تا با جذب هیات علمی هر چه سریعتر در جهت رسیدن به  این استاندارد اقدام نماید. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اعضای هیات علمی این دانشکده در آستانه بازنشستگی هستند اقدام به این امر فوریت و ضرورت بیشتری دارد.   

 وی بر بروزرسانی ڪتابخانه این دانشڪده‌جهت دسترسی دانشجویان به تازه های علمی تاڪید ڪرد و افزود: نیاز هست ڪتابخانه دانشڪده به تازه های نشر پرستاری تجهیز شود و در همین خصوص از ۳۸ مجله تخصصی پرستاری ڪه در ڪشور‌ منتشر می شود نیز بهره برده و دانشجویان را با این مجلات آشنا سازد.

دڪتر حضرتی بر لزوم ارتباط بین اعضای هیات علمی در دانشکده و مدیران پرستاری در بالین تاکید کرد و افزود: در هر دانشگاه که فاصله بین تئوری و بالین با تعاملات نزدیک پرستاران در آموزش و بالین کم شده است ما مشکلات کمتری در حوزه بالین و آموزش داریم و کیفیت آموزشی دانشجویان پرستاری مطلوب تر و رضایت بخش تر است.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 199098
کلمات کلیدی