• 98/07/16 - 11:17
  • 37
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
به گزارش کارشناس آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی

ارومیه/رفاه اجتماعی و محیط توانمندساز برای سالمندان

دکتر حسن کریمی سرپرست مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

در زندگی ما با اعتقاد به این اصل که "هیچ کس را در پشت سرمان جا نگذاریم" و اگر آرمان ما "ساختن آینده ای باشد که می خواهیم"باشد، نباید جمعیت بالای 60 سال را فراموش کنیم.

در سال­های اخیر شاهد رشد سریع جمعیت سالمندان در جهان هستیم که این مسئله درتوسعه کشورها بسیار حائز اهمیت است.

با پیر شدن سریع جمعیت، تغییرات جمعیتی و اجتماعی می تواند نابرابری های سنی را تشدید کند و از این طریق رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی را محدود نماید.

توانمندی سالمندان در همه ابعاد توسعه، از جمله ارتقاء مشارکت فعال آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، یکی از راههای تضمین کاهش نابرابری های سنی است.

به همین دلیل شعار روز جهانی سالمند درسال 1398"فرصت های برابربرای تمام سنین" انتخاب شده است و امید است اقدامات مشارکتی با توجه به شعار فوق موجب رفع تبعیض و توانمند سازی و ارتقاء درجه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سالمندان گردد.

توانمندسازی افراد سالخورده و ترویج مشارکت کامل آنها از عناصر اساسی پیر شدن فعال است. برای افراد مسن، باید حمایت اجتماعی پایدار مناسبی فراهم شود.

رفاه اجتماعی(Social Welfare) تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است.

اصطلاح توانمندسازی(Empowerment) به اقداماتی گفته می شود که برای افزایش درجه خودمختاری ( autonomy) و خود تعیین­کنندگی (self-determination) در افراد و جوامع انجام می شود تا بتوانند در عمل به اقتدار خود عمل کنند و خودشانمنافعشان را به گونه ای مسئولانه تعیین نمایند. این روند تقویت و اطمینان بیشتر، به ویژهدر کنترل زندگی فرد و مطالبه حقوق شخصی است. که به آنها امکان می دهد بر احساس ناتوانی و عدم نفوذ خود غلبه کنند و منابع خود را بشناسند و برای انجام کار با قدرتاستفاده کنند.

مراقبت های بهداشتی و خدمات، از جمله خدمات سلامت جسمی و روانی و نیازهای رو به رشد یک جمعیت پیر، نیاز به سیاست های اضافی، به ویژه مراقبت و درمان، ارتقاء شیوه زندگی سالم و محیط های حمایتی دارد. ما باید استقلال، دسترسی و توانمندسازی را ارتقا ببخشیم.

توانمندسازی افراد سالخورده برایمشارکت کامل و مؤثر در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع خود، شامل درآمد زایی و کار داوطلبانه می باشد.

بایستی مشارکت مدنی و فرهنگی را به عنوان راهکارهای مقابله با انزوای اجتماعی و حمایت از توانمندسازیترویج کنیم.

غالبا، تفاوت ها در دوران پیری با سایر گروه های سنی بیانگریک نقطه ضعف انباشته شده است که توسط عواملی مانند: محل زندگی، جنسیت، وضعیت اقتصادی - اقتصادی، بهداشت و درآمد ایجاد می شود.

یکی از انواع این توانمندسازی ها، توانمندسازی روانی می‌باشد. توانمندسازی روانی خود به چهار بعد تقسیم می‌شود:

تأثیرگذاری، معناداری، خودسامانی، شایستگی

 

و امیدوارم که همه ما پیام گسترده ای به جهان بفرستیم، اینکه:

«افراد مسن یک دسته و یا گروه مجزا از دیگران نیستند. اگر همه ماخوش شانس باشیم، روزی ما نیز پیرخواهیم شد.»

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,اروميه
  • کد خبر : 195778