• 98/05/26 - 13:28
  • 22
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
به گزارش مجرد مسئول روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه

ارومیه/ هنوز در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی ایدز دچار مشکل هستیم

این مطلب را معاون بهداشتی دانشگاه در جلسه آسیب شناسی مدیریت مراقبت HIV / AIDS در نظام شبکه عنوان کرد .

این مطلب را معاون بهداشتی دانشگاه در جلسه آسیب شناسی مدیریت مراقبت HIV / AIDS در نظام شبکه عنوان کرد .

جلسه هماهنگی و آسیب شناسی مدیریت مراقبت HIV / AIDS در نظام شبکه با حضور مدیران شبکه بهداشت درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستان های ارومیه، بوکان، پیرانشهر، سلماس، ماکو، میاندوآب، مهاباد و نقده  در سالن اجتماعات حوزه معاونت بهداشت 20 مرداد ماه 1398 برگزار گردید.

در این جلسه دکتر انتظار مهدی معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر از مدیران در اجرای مطلوب طرح کنترل فشار خون، ارکان برنامه استراتژیک ایدز را به حاضران تبیین نموده و اظهار داشت علیرغم سپری شدن بیش از ربع قرن از شیوع و بروز بیماری در کشور هنوز هم در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی دچار مشکل هستیم و در حالیکه دنیا پایان اپیدمی ایدز را جشن می گیرد ما در بیم افزایش موارد آلودگی در زنان و کودکانمان می باشیم.

وی ضمن بر شمردن برخی مشکلات اجرایی به ضعف جدی در تعیین مخاطبان برای انجام تست سریع و ضرورت خدمات تشخیصی متمرکز تاکید نمود .

در ادامه گزارشی از وضعیت بیماری در جهان – ایران  - استان و اجزای چهارمین برنامه استراتژیک کشوری ایدز ( 98-94 ) با ذکر اهداف ( 5 هدف) و راهبرد ها ( 11 راهبرد) و چشم انداز نهایی به حاضران ارائه گردید.

در ادامه جلسه محور های گزارش تحلیلی مدیریت مراقبت HIV / AIDS شهرستان ها و استان به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

1- ارائه برآورد آماری از جمعیت کلیدی گروه های هدف برنامه مراقبت HIV / AIDS به تفکیک شهرستان ها

2- ارائه گزارش مقایسه ای کشوری – استانی از روند تشخیص موارد بروز بیماری در طی سال های 97-1390

3- روند انجام تست سریع و توزیع تست های انجام شده در گروه های هدف به تفکیک شهرسستان ها

4- تحلیل آماری روند تست های تشخیص سریع به تفکیک محل انجام تست در سطح استان و شهرستان ها

5- تحلیل آمار پذیرش مراجعین در مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری

6- ارائه آماری از وضعیت شاخص های بالینی درمانی بیماران مبتلا به ایدز

سپس در خصوص محور های گزارش مدیران شبکه و روسای مراکز نکته نظرات خود را بیان نموده و در پایان مقرر گردید برنامه عملیاتی مداخله ای در چهار چوب انتظارات برنامه استراتژیک چهارم و پوشش نقاط ضعف توسط شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها تدوین و در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته شود. همچنین در این خصوص  مقرر گردید هماهنگی های استانی جهت اجرای پایگاه های دیده وری در زندان های سراسر استان و پزشکی قانونی بر اساس تفاهمات ملی توسط معاونت بهداشت مورد پیگیری و اهتمام قرار گیرد.


 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,اروميه
  • کد خبر : 194167
کلمات کلیدی