• 98/06/09 - 15:25
  • 6
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

انجام اعتباربخشی آموزشی بیمارستان خلیلی با حضور تیم ارزیاب وزارت بهداشت

اعضای تیم ارزیاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف ارتقای توسعه خدمات آموزشی پژوهشی، از بیمارستان خلیلی بازدید کردند.

اعضای تیم ارزیاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف ارتقای توسعه خدمات آموزشی پژوهشی، از بیمارستان خلیلی بازدید کردند.
 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی خلیلی، معاون آموزشی این بیمارستان، هدف از اعتباربخشی آموزشی را ارتقای توسعه خدمات آموزشی پژوهشی و استقرار استانداردهای جهانی در آموزش به کمک ارزیابی و نظارت عملکرد آموزشی بیمارستان ها عنوان کرد.

 

دکتر «محمدرضا خلیلی» دوره دوم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان خلیلی، با پنج تیم در واحدهای مختلف این مرکز انجام شد./۱۰۵

پایان خبر

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شيراز
  • کد خبر : 194679
کلمات کلیدی