• 00/01/18 - 14:44
  • 68
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

اولین پیوند موفقیت آمیز کلیه سال 1400 مرکز طبی کودکان انجام شد

تیم پیوند کلیه کودکان مرکز طبی کودکان اولین پیوند موفقیت آمیز کلیه در سال 1400در این بیمارستان را انجام داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان مرکز طبی کودکان، با همکاری هیئت علمی دپارتمان های فوق تخصصی ارولوژی و نفرولوژی کودکان بیمارستان، عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه با هماهنگی مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، روز شنبه 14 فروردین 1400، بر روی یک بیمار 15 ساله انجام شد.
بیمار دختر 15ساله با بیماری مزمن کلیوی است که تحت همودیالیز بوده است.
در پیوندی که روز شنبه توسط تیم پیوند کلیه مرکز طبی کودکان انجام شد، نتیجه عمل رضایت بخش بوده و کلیه پیوندی عملکرد مطلوب دارد.
بیمار با حال عمومی خوب تحت مراقبت های پس از عمل پیوند در بخش کلیه است.

  • گروه خبری : تهران
  • کد خبر : 225701
کلمات کلیدی