• 98/02/25 - 08:47
  • 27
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

برگزاري اولين كميته زئونوز دانشگاهي در سال 98

اولين كميته زئونوز دانشگاه با محوريت تب خونريزي دهنده كريمه كنگو با حضور رييس دانشگاه و اعضاي هيات رييسه و كارشناسان ستادي در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد.

دكتر اميني فرد رييس دانشگاه: بازديد روز گذشته از كشتارگاه پيشين مطلوب بود، شرايط استاندارد و بهداشتي كشتار رعايت گرديده بود.

آمادگي بيش از پيش پرسنل و اطلاع رساني گروههاي هدف و همچنين حساس سازي تمام رده هاي دانشگاه اعم از مراكز خدمات جامع سلامت،پزشكان عمومي بخش خصوصي و دولتي،متخصصين داخلي و عفوني انجام گيرد.

در مورد دامها با اداره كل دامپزشكي در جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي بحث و تبادل نظر خواهيم كرد حساسيت لازم در تمام حوزه هاي بهداشتي به بيماريهاي واگير خصوصا مالاريا،CCHF،التور و بيماريهاي نوپديد و بازپديد وجود داشته باشد دو شهر ايرانشهر و چابهار بعنوان دو نقطه مهم كانوني و تاثيرگزار، بخش عفوني و ايزوله مجزا در اولويت احداث است و نقشه و طراحي انجام گرديده و بزودي اجرا خواهد شد.

دكتر دادگر معاون بهداشتي دانشگاه: خوشبختانه مراكز حساس ازجمله كشتارگاه پيشين طبق بازديدهاي انجام گرفته بهداشتي استانداردهاي بهداشتي را رعايت نموده اند و باتوجه به اينكه اين بيماري ازطريق كنه و بزاق نيز انتقال ميشود نياز است بازديدهاي ساير ارگانهاي مرتبط با سلامت خصوصا ارگانهايي كه تهيه و توزيع گوشت گوسفند را برعهده دارند تشديد گردد.

عامل اصلي انتقال كنه پرندگان هستند و بعلت اينكه خود در برابر CCHF هستند عملا فقط ناقل آن هستندتب،سردرد،درد عضلاني از مهمترين علائم CCHF بشمار ميروند و در اين خصوص آموزشهاي لازم ازطريق تريبون هاي محلي،پمفلت و بيلبورد ارائه شده است.

دكتر اميني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه: نقشه و طراحي بخش ايزوله طراحي و آماده است و بودجه موردنياز نيز تخصيص يافته و پس از انتقال بخش اداري از محل مذكور،بلافاصله بازسازي و نوسازي و استانداردسازي بخش عفوني اجرا خواهد گرديد.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,ایرانشهر
  • کد خبر : 190398