• 99/07/23 - 09:26
  • 131
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی: دانشجویان دکتری تاثیرگذاران آینده حرفه هستند؛ آنان باید سفیران خوبی برای ما باشند

نشست صمیمانه رئیس دانشکده پرستاری و مامایی با دانشجویان دکتری پرستاری روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۹۹ به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، رئیس دانشکده در جلسه مجازی که روز دوشنبه ۲۱ مهرماه برگزار شد؛ با دانشجویان دکتری پرستاری به گفتگو پرداخت.

در این جلسه نیز همانند جلسه رئیس دانشکده با دانشجویان دکتری بهداشت باروری (اینجا) در مورد کسری کارآموزی های موظفی دانشجویان دکتری با توجه به شرایط پاندمی کووید ۱۹ صحبت شد.
برنامه ریزی برای واحدهای موظفی ترم در ابتدای هر ترم تحصیلی توسط گروه، موکول نشدن آن به ترم های آتی، انباشته نشدن کسری ها در پایان ترم و به هنگام تسویه حساب؛ از مواردی بود که از سوی دانشجویان دکتری در این نشست مطرح شد.
استفاده از کسر موظفی برای دانشجویان دکتری همچون دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در زمان پاندمی کرونا، شفاف سازی میزان معادل سازی و نحوه جاری سازی آن و معادل سازی سه واحد موظفی در هر ترم با فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی، احتساب مشارکت دانشجویان دکتری در آموزش دانشجویان بین الملل به صورت واحد موظفی برای ایجاد انگیزه برای کار با دانشجویان بین الملل، لزوم پایبندی اساتید به طرح درس ها و عدم تحمیل وظایف و تکالیف خارج از طرح درس، انباشتگی شدید تکالیف و فرایند انتخاب اساتید راهنما و اجبار دانشجویان برای انتخاب استاد راهنما از همان گروه از رئوس مواردی بود که دانشجویان دکتری در دیدار با رئیس دانشکده مطرح کردند.
دکتر نیکبخت نصرآبادی،‌ در پاسخ به مسئله انتخاب استاد راهنما در پایان ترم دوم گفت: مصوبات برخی مربوط به آیین نامه کشوری، برخی دانشگاه و برخی مربوط به مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده است. این مصوبه که تا پایان ترم دوم دانشجو باید استاد راهنمایش را انتخاب کند، مربوط به آیین نامه کشوری بوده و همچنین مورد تاکید دانشگاه است و اطلاع رسانی در این حوزه باید زودتر انجام می شد.
وی در مورد اجبار انتخاب استاد راهنما از گروه دانشجو گفت: این که هر استاد از هر دوره فقط یک دانشجو  بگیرد، حرف من نیست؛ مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده است. این تصمیم، یک تصمیم جمعی است و برای رسیدن به عدالت آموزشی اخذ شده است. معنی این حرف این نیست که همه در جلسه  تحصیلات تکمیلی موافق این مسئله بودند؛ اما وقتی شورا رای گیری می کند و موضوعی مصوب می شود همه باید به مصوبات  شورا احترام بگذاریم.
دکتر نیکبخت تاکید کرد: نباید فرصت رشد و ارتقا از اساتید جوان گرفته شود؛ و شما هم حتما همین انتظار را در آینده نزدیک از دانشکده خود خواهید داشت که شما را در حوزه تحصیلات تکمیلی مشارکت دهند. ما اساتید جوانی داریم که دارند دانشیار می شوند، اما هنوز پایان نامه دکتری به آنها نرسیده است. حواس من به عنوان رئیس دانشکده باید به اساتید جوان تر و اساتید پیشکسوت همزمان باشد. برخی از اساتید جوان ما انگیزه بیشتری نسبت به من که استاد تمام هستم،‌ دارند. ما به انتخاب دانشجو احترام می گذاریم، اما معنی اش این نیست که همه دانشجویان بخواهند با یک یا چند استاد پایان نامه بگیرند. باید این فضا از نظر حرفه ای برای همه اساتید فراهم نماییم.
این استاد تمام گروه آموزشی داخلی جراحی بر نقش اساتید در جانشین پروری تاکید کرد و گفت: استاد خوب، استادی است که بتواند جانشین پروری کند و شاگردانش از خودش بهتر شوند. اگر دانشجویان ما از خودمان بهتر نشوند، اشکال از ما بوده است که نتوانسته ایم کاری را که باید انجام میدادیم، انجام دهیم.
رئیس دانشکده تصریح کرد: ما در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به عنوان یکی از شوراهای اصلی و تاثیر گذار، سطح مشارکت اساتید را توسعه داده ایم و اکثر افرادی که به نحوی  ذی نفع هستند، در این شورا حضور دارند. در حالیکه آیین نامه از هر گروه 1 نفر را تعیین کرده، این شورا در دانشکده ما  ۲۲ عضو دارد؛ فضای بازی است و از هر گروه تخصصی 5تا ۶ نفر حضور دارند که فرصت بی نظیری است و همه سلایق در این شورا حضور دارند.
وی انتخاب استاد راهنما از سایر گروه های آموزشی توسط دانشجویان دکتری را مجاز دانست و گفت: مصوبه تحصیلات تکمیلی دانشکده می گوید دانشجو می تواند از گروه های دیگر هم استاد راهنما انتخاب کند و این مسئله از نظر دانشکده مانعی ندارد. البته باید در جلسه تحصیلات تکمیلی در مورد این بحث شود که وقتی بین مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی و مصوبات گروه تناقض پیش می آید مفسرش چه مقامی یا چه شورایی است؟ خوب است این مسئله در همین شورایی که گفته شد بحث و موضوع پیگیری شود.
دکتر نیکبخت در مورد درخواست تکالیف خارج از طرح درس و انباشتگی آن حق را به دانشجویان داد و گفت: پیمان تدریس ما طرح درس است. اگر این مطلب یک رویه جاری شود، خیلی قابل دفاع نیست. البته زمانی دانشجویان این مسائل را مطرح کردند، معاونت آموزشی هم پایش کردند و در شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی بحث مفصل انجام شد.
وی تصریح کرد: واحد ارزشیابی اساتید و مدیر گروه موظف هستند این بحث را دنبال و به معدود اساتیدی که این موضوع را رعایت نمی کنند، تذکر لازم داده شود.
وی با تاکید مجدد بر احتساب فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشجویان به عنوان سه واحد موظفی گفت: دوباره تاکید می کنم باید مشارکت در آموزش تئوری، بالینی، اجرایی و پژوهشی در سه واحد موظف دانشجویان دیده شود. تکلیف دانشجو در انتهای هر ترم باید مشخص شود. من با بحث بدهکاری اصلا موافق نیستم. مصوبه تحصیلات تکمیلی است که اگر مدیر گروه اعلام کرد که من این ترم هیچ وظیفه ای برای دانشجویان دکتری در گروه ندارم، باید به تحصیلات تکمیلی اعلام کند تا این شورا وظایفی را برای دانشجویان پیش بینی کند و در همان ترم به دانشجو اعلام نماید.
دکتر نیکبخت با تاکید بر لزوم انعطاف پذیری و تعامل موثر با گروه های آموزشی گفت: این موارد باید بدون دخالت دانشکده در گروه انجام شود و باید با مدیر گروه تعامل کنید؛ همه موارد با این نگاه قابل مدیریت است.
رئیس دانشکده در پاسخ به درخواست دانشجویان برای احتساب کلاس و یا کارآموزی با دانشجویان بین الملل در برخی از گروهها که بدون پرداخت حق التدریس و یا احتساب به عنوان سه واحد موظفی انجام می شود، گفت: در صورتی که دانشجویی واحد بین الملل را پوشش می دهد یا باید هزینه اش را دریافت نماید و یا به عنوان بخشی از سه واحد موظف دانشجو حساب شود. بیلان دانشجو توسط مدیرگروه باید به تحصیلات تکمیلی ارایه شود و مدیر گروه در این زمینه استدلال خود را به واحد تحصیلات تکمیلی ارایه دهد.
گذاشتن شرط تسویه کارآموزی ها برای صدور اجازه گزارش شش ماهه و پیش دفاع دانشجویان نیز مورد دیگری بود که از سوی دانشجویان دکتری پرستاری طرح شد و از سوی رئیس دانشکده اینگونه پاسخ گرفت: اولا این سه واحد موظفی مصرح آیین نامه است و البته تاکید ندارد که فقط کارآموزی باشد و ما هم نگفتیم کارآموزی. باید دانشجویان در کارهای گروه مشارکت کنند و تکلیف در همان ترم معلوم شود. یک بحث ترم اول و آخر هست؛ آموزش دانشکده یک مصوبه دارد که مطابق آن دانشجویان دکتری ۲۰ در صد از کل واحدهای موظفی را در پایان دوره تخفیف دارند. بنابراین واحد موظف ترم اول و آخر اگر بقیه سه واحد موظف ها انجام شده باشد، مشکلی برای فارغ التحصیلی دانشجویان ایجاد نمی کند. فلسفه این که این مسئله را منوط به تسویه قبل از ارایه گزارش شش ماهه و پیش دفاع آوردند، این بود که دانشجو در لحظات آخر تحصیل با حجم انبوهی از بدهکاری مواجه نشده و فرصت جبران داشته باشد.
ایجاد فضای احترام و حفظ شان دانشجویان،‌ تفاوت برخورد اساتید پیشکسوت و صاحب نام با اساتید جوان با دانشجویان، کارا نبودن میز خدمت در برخی از موارد و الزام دانشجویان با پیگیری حضوری و یا تلفنی،‌ عطف به ماسبق شدن بعضی از آیین نامه ها و مشکلات مربوط به‌ ماموریت دانشجویان دکتری از دیگر موارد مطرح شده توسط دانشجویان دکتری بود.
رئیس دانشکده مجددا از تاکید دانشگاه بر ارائه گزارش حضور و غیاب دانشجویان دکتری سخن گفت و اظهار داشت: ما به جای کنترل ساعات ورود و خروج و کارت زنی که در خیلی از دانشگاههای دیگر مرسوم است، نگاه مان عملگرا و نتیجه محور است. برای ما میزان مشارکت دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی گروهها و دانشکده مهمتر از نفس حضور و غیاب است. در سال گذشته ۲۳۰ واحد ما توسط دانشجویان دکتری پوشش داده شد و در عین حال فرصت یادگیری و تجربه مفیدی هم برای خود دانشجویان فراهم شد. حقیقت این است که دانشجویان دکتری همکاران ما در حال حاضر و تاثیرگذاران آینده حرفه هستند؛ و باید سفیران خوبی برای ما در آینده باشند.

  • گروه خبری : تهران
  • کد خبر : 216318
کلمات کلیدی