• 98/07/24 - 13:50
  • 9
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی تهران

شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و حضور نمایندگان انجمن علمی دانشجویان داروسازی ایران (IPSF) ایفسا

شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با حضور نمایندگان انجمن علمی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا) برگزار شد.

  نمایندگان انجمن علمی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا) در افتتاحیه این نشست که در 23 مهر 98 برگزار شد حضور داشتند. این دانشجویان از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، مشهد، اصفهان و زنجان بودند که در این اجلاس به عنوان نماینده (ایفسا) در جایگاه ویژه حضور داشته و همراهی هیات های عمان، لبنان، افغانستان، عراق و پاکستان را در تیم اجرایی کمیته دانشجویی وزارت بهداشت به عهده داشتند. همچنین مشکات ترکمانیان دانشجوی دانشکده داروسازی به عنوان نماینده فدراسیون بین المللی دانشجویان داروسازی (IPSF) بیانیه رسمی این فدراسیون را قرائت کرد.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,تهران
  • کد خبر : 196162
کلمات کلیدی