اراک/ هپاتیت در راس بیماری های واگیردار

اراک/ هپاتیت در راس بیماری های واگیردار

کارشناس برنامه هپاتیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سالیانه ۱۰۰ مورد مبتلا به هپاتیت در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و توابع آن ثبت می شود.

حضور معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در بجنورد

حضور معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در بجنورد

مدیر گروه برنامه پزشک خانواده روستایی و معاون اجرایی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از نزدیک در جریان تلاش ها و آخرین اقدامات و دستاوردهای این دانشگاه قرار گرفت.