بازدید اسلامعلی مولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از روند ساخت پروژه دانشکده پرستاری
وبدا-اسدآباد

بازدید اسلامعلی مولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از روند ساخت پروژه دانشکده پرستاری

گزارش تصویری از بازدید اسلامعلی مولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از روند ساخت پروژه دانشکده پرستاری با تاکید بر سرعت بخشی و نظارت بر کیفیت پیشرفت پروژه

توزیع رایگان ماسک، مکمل‌های کلسیم و ویتامین د ۳ و بروشورهای اطلاع رسانی با محتوای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در بین سالمندان مناطق روستایی
وبدا-اسدآباد

توزیع رایگان ماسک، مکمل‌های کلسیم و ویتامین د ۳ و بروشورهای اطلاع رسانی با محتوای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در بین سالمندان مناطق روستایی

این اقدام توسط گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با همکاری بهورزان و کارشناسان سلامت مراکز صورت گرفت