فرصت یک ماهه برای اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی

فرصت یک ماهه برای اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تمامی دانشجویان پسر دانشگاه که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند و تاکنون برای معافیت تحصیلی اقدامی انجام نداده‌اند، حداکثر تا یک ماه فرصت دارند به اداره کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی استان مراجعه کنند.

پیام قدر دانی ریاست دانشگاه،  معاون فرهنگی و امور دانشجویی و مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از گروه جهادی سلامت اعزامی ازقم

پیام قدر دانی ریاست دانشگاه، معاون فرهنگی و امور دانشجویی و مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از گروه جهادی سلامت اعزامی ازقم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، معاون فرهنگی و امور دانشجویی و مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با صدور پیامی مراتب تشکر و قدردانی خود را از اقدامات گروه جهادی سلامت اعزامی ازقم به علت حضور در بخش های بحران بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) زاهدان و مشارکت در خدمات رسانی به بیماران کرونا ابراز نمودند.