رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: الحاق پنجمین CT اسکن دولتی به ناوگان سلامت گیلان طی یک سال اخیر
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: الحاق پنجمین CT اسکن دولتی به ناوگان سلامت گیلان طی یک سال اخیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از الحاق پنجمین CT اسکن دولتی به ناوگان سلامت گیلان طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: همچنان سیر صعودی استقرار تجهیزات پزشکی و توسعه سلامت در مراکز درمانی گیلان ادامه دارد.

برای مقابله با کرونا تا کنون داروی موثری یافت نشده است
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برای مقابله با کرونا تا کنون داروی موثری یافت نشده است

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : در کشف واکسن کرونا احتمال آزمون و خطا وجود دارد و تاکنون برای مقابله با کرونا داروی موثری یافت نشده و تاثیر هیچ یک از داروهای موجود هم، ثابت نشده است.