تست کووید 19 فقط با تایید پزشک

تست کووید 19 فقط با تایید پزشک

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: نمونه برداری کووید 19 برای PCR فقط با تایید پزشک و در مراکز نمونه گیری قابل انجام است.

 پلمپ دانشگاه پزشکی مدرن ایرانی و کلینیک درمانی احیاء در بابل، گتاب و بندپی شرقی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد:

پلمپ دانشگاه پزشکی مدرن ایرانی و کلینیک درمانی احیاء در بابل، گتاب و بندپی شرقی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از پلمپ دانشگاه پزشکی مدرن ایرانی و کلینیک درمانی احیاء در بابل، گتاب و بندپی شرقی توسط کارشناسان معاونت درمان خبر داد.