ارزیابی مرکز 16 ساعته شهرستان بوکان
به گزارش پایگاه خبری وب دا آذربایجان غربی

ارزیابی مرکز 16 ساعته شهرستان بوکان

سطح دوم کارشناسان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی استان از مرکز منتخب کووید ۱۹ شهرستان بوکان ارزیابی کردند.

برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دبیرخانه مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دبیرخانه مرکزی

رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال جاری در دبیرخانه مرکزی هیات امناء وزارت بهداشت برگزار شد.