• 98/06/25 - 10:46
  • 11
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشست رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با پزشکان بدون مرز

مرکز ملی مطالعات اعتیاد و پزشکان بدون مرز در خصوص آموزش و درمان اعتیاد همکاری خواهند داشت.

مرکز ملی مطالعات اعتیاد و پزشکان بدون مرز در خصوص آموزش و درمان اعتیاد همکاری خواهند داشت.

این مرکز روز چهارشنبه 20 شهریور 98 میزبان مسئولان پزشکان بدون مرز ایران بود.
دکتر مانانا آنجاپاریدزه هماهنگ کننده پزشکی پزشکان بدون مرز و دکتر فرشید سالارزایی معاون او در نشستی با دکتر آفرین رحیمی موقر، رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد و دکتر علیرضا نوروزی در خصوص همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش پزشکان و روان شناسان در زمینه اعتیاد و نیازهای بهداشتی درمانی معتادان، مدل‌های ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد و پژوهش به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,تهران
  • کد خبر : 195042
کلمات کلیدی