• 98/07/30 - 12:46
  • 16
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام:

کسب رتبه اول دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد

دکتر محمد افکار در گفتگو با خبرنگار وبدا جام ، افزود : با توجه به گزارش ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی ، واحد پشتیبانی و فنی دانشکده موفق به کسب رتبه اول در بین کل دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی گردید .

کسب رتبه اول دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ثبت پروژه های عمرانی در سامانه جامع داده های نظارتی ساجاد


دکتر محمد افکار در گفتگو با خبرنگار وبدا جام ، افزود : با توجه به گزارش ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی ، واحد پشتیبانی و فنی دانشکده موفق به کسب رتبه اول در بین کل دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی گردید .

وی افزود : واحد پشتیبانی و فنی در بین ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کل استان خراسان به صورت کامل و دقیق مستندات مربوطه را در سامانه مذکور انجام پذیرفت .

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : بی تردید موفقیت مذکور مدیون زحمات مدیران و پرسنل گرامی می باشد که بدینوسیله برخود فرض می دانم از تمامی همکاران فعال، دلسوز و متعهد تقدیر و تشکر نمایم امید است با تلاش مستمر و همکاری جمعی شاهد تداوم موفقیت های روزافزون دانشکده باشیم.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,اخبار دانشگا ه ها
  • کد خبر : 196301
کلمات کلیدی