• 98/06/25 - 10:16
  • 12
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کسب رتبه کمتر از ۱۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهان، در رتبه بندی آموزش عالی تایمز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق گردید در اولین دوره ارزیابی دانشگاه در رتبه بندی آموزش عالی تایمز، رتبه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ را در بین دانشگاههای جهان کسب نماید.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق گردید در اولین دوره ارزیابی دانشگاه در رتبه بندی آموزش عالی تایمز، رتبه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ را در بین دانشگاههای جهان کسب نماید.

رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است و از مهمترین معیارهای انتخاب دانشگاه ها بعنوان فضایی مناسب برای تحصیل، پژوهش و همکاری های بین المللی در سراسر دنیا به شمار می رود.
این رتبه بندی به صورت سالیانه براساس کیفیت برخی شاخص های موجود در دانشگاه ها انجام می شود که این شاخص ها، شامل پارامترهای مختلف مربوط به حوزه های آموزش، پژوهش، بین الملل و میزان شاخص  های مالی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه در حوزه های آکادمیک می باشند.
بر اساس این سیستم رتبه بندی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جدیدترین رتبه بندی این مؤسسه (۲۰۲۰-۲۰۱۹) موفق به کسب رتبه در رده ۱۰۰۰-۸۰۱ گردید.
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اولین بار در این سیستم رتبه بندی حضور یافته است.

 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,اصفهان
  • کد خبر : 195034
کلمات کلیدی