• 98/05/26 - 13:37
  • 21
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتخاب مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان قطب علمی- پژوهشی کشور در حوزه اعتیاد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی- پژوهشی کشور در حوزه اعتیاد انتخاب شد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی- پژوهشی کشور در حوزه اعتیاد انتخاب شد.

در راستای تحکیم همکاری‌های علمی و فنی بین وزارت بهداشت و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و نظر به درخواست دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مبنی بر تعیین یک مرکز پژوهشی و ظرفیت سازی منطقه‌ای برای ترویج درمان مبتنی بر شواهد اختلالات مصرف مواد، مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی- پژوهشی کشور در حوزه اعتیاد انتخاب شد.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,تهران
  • کد خبر : 194178
کلمات کلیدی