مدیریت بحران با ایجاد انسجام بین بخشی و ترسیم دورنمایی از آینده، میسر است
وزیر بهداشت در جلسه شورای فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران:

مدیریت بحران با ایجاد انسجام بین بخشی و ترسیم دورنمایی از آینده، میسر است

جلسه شورای فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگزار شد.

 برای شکست کرونا به گرمای تابستان دل نبندید!
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

برای شکست کرونا به گرمای تابستان دل نبندید!

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره روند اپیدمی کووید ۱۹در فصل تابستان گفت: ویروس کرونا نسبت به تغییرات درجه حرارت چندان حساس نیست، یعنی تحقیقات نشان داده ویروس تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد نیز زنده می ماند، بنابر این نباید امیدوار بود که با پنج یا ۱۰ درجه گرم شدن هوا در وضعیت اپیدمی تغییر چندانی حاصل شود.

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا ( 17 اردیبهشت)
‌از سوی کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت منتشر شد؛

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا ( 17 اردیبهشت)

گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا، از سوی کمیته اپیدمیولوژی به مدیریت دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت و رییس این کمیته منتشر می شود.