• 98/11/21 - 11:57
  • 893
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

دومین همایش بازآموزی طب ایرانی

ثبت نام از طریق آدرس الکترونیکی:
http://pm.behdasht.gov.ir/page/shpm

  • گروه خبری : اطلاع رسانی
  • کد خبر : 199551
کلمات کلیدی