• 98/07/14 - 08:11
  • 52
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

نجات جان مادر باردار دچار تنگي روماتيسمال دريچه ميترال از مرگ حتمي

رياست دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر اظهار داشت : با تلاش و پيگيري همه جانبه كادر بهداشتي و درماني و توأم با مهارت متخصصين زنان ، قلب ، بيهوشي ،مادر باردار گرايد 4 دچار تنگي روماتيسمال دريچه ميترال نجات يافته و هم اكنون پس از ختم حاملگي در وضعيت پايدار و بهبود سلامت جسماني از بيمارستان ترخيص و در حال درمان مراقبت هاي پس از زايمان است.

رياست دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر اظهار داشت : با تلاش و پيگيري همه جانبه كادر بهداشتي و درماني و توأم با مهارت متخصصين زنان ، قلب ، بيهوشي ،مادر گرايد 4 دچار تنگي روماتيسمال دريچه ميترال نجات يافته و هم اكنون پس از ختم حاملگي در وضعيت پايدار و بهبود سلامت جسماني از بيمارستان ترخيص و در حال درمان مراقبت هاي پس از زايمان است.
 دكتر محمد مهران اميني فرد رييس دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر اظهار داشت : مادر باردار اولين بار در تريمستر دوم بارداري دچار ادم شديد اندام ها  و تنگي نفس ناگهاني شده به متخصصين قلب در شهرستان زاهدان ارجاع و تحت آنژيوگرافي قرار گرفته است و10 روز پس از ترخيص در سن حاملگي 27 هفتگي با ادم شديد و تنگي نفس به بيمارستان خاتم الانبياء « ص» ايرانشهر ارجاع داده شده كه كليه اقدامات درماني توسط متخصص قلب و زنان و زايمان انجام و پس از يك هفته بستري با رضايت شخصي بيمارستان را ترك نموده و طي اين مدت توسط بهورز و ماماي مركز متبوع مراقبت و پيگيري شده و كليه هزينه هاي وي توسط شبكه بهداشت و درمان تامين گرديد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهرگفت : مادر باردار مجدداً در سن بارداري 34 هفتگي با ديسترس شديد و ادم اندام ها به بيمارستان خاتم الانبياء ( ص)  ايرانشهر مراجعه و بستري ميگردد پس از يك هفته با توجه به اينكه سن بارداري به 35 هفتگي رسيده جهت ختم حاملگي به مركز مجهز تر در شهرستان كرمان اعزام گرديد و پس از چند روز بستري ترخيص شده است .
دكتر اميني فرد افزود : در تاريخ 98/6/29 مجددا مادر باردار با سن بارداري 37هفتگي و ديسترس تنفسي شديد و ادم اندام ها به بيمارستان خاتم الانبياء « ص» مراجعه و تحت درمان قرار گرفت كميسيون پزشكي تشكيل و جهت سزارين به اتاق عمل منتقل شد و مادر و نوزاد در وضعيت stable به بخش انتقال يافته و پس از يك هفته بستري دربخش  ccu با حال عمومي خوب ترخيص شده است 
رياست دانشگاه علوم پزشكي در پايان از كادر درماني و پرسنل اين بيمارستان از، پزشك معالج و مديرگروه زنان (خانم دكتر بزرگزاده)،خانم دكتر رحيمي متخصص قلب ، دكتر سهرابي متخصص بيهوشي  ، رياست بيمارستان  ، مترون  و كليه پرسنلي كه در نجات جان مادر نقش داشته اند تشكر نمودند.


  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,ایرانشهر
  • کد خبر : 195816