پرستاران برگزيده سال 1388

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان سازماني

دانشگاه / سازمان

1

خانم معصومه براتي

بهيار

اراك

2

خانم اعظم شاكري

بهيار

اراك

3

خانم رقيه اميريان

كارشناس پرستاري

اردبيل

4

خانم رقيه گلشني

سرپرستار

اردبيل

5

خانم فاطمه آزاد كسب

كارشناس پرستاري

اروميه

6

آقاي بختيار عليزاده

كارشناس پرستاري

اروميه

7

آقاي احمد اسمعيلي

كارشناس پرستاري

اروميه

8

آقاي محمد رحيمي هلق

كارشناس پرستاري

اصفهان

9

آقاي نبي الله خراساني

كارشناس پرستاري

اصفهان

10

خانم سعادت جدلي

كارشناس پرستاري

اصفهان

11

خانم ليلا منجزي

كارشناس پرستاري

اهواز

12

خانم مژده زيلائي

بهيار

اهواز

13

خانم زهرا مندي

كمك بهيار

اهواز

14

آقاي سيف الله قائمي

كارشناس پرستاري

ايران

15

خانم حاجيه پيمانه

بهيار

ايران

16

خانم زينب جهان شاهلو

كاردان اتاق عمل

ايران

17

آقاي محمدرضا حق نظري

كارشناس پرستاري

ايلام

18

آقاي عامري سلامت

كارشناس پرستاري

ايلام

19

خانم زيور مهدي نژاد

كارشناس پرستاري

بابل

20

 آقاي محمد ابراهيم حداد

كاردان اتاق عمل

بابل

21

آقاي نظر غلامي

كارشناس پرستاري

بوشهر

22

آقاي مهرداد بشار

بهيار

بوشهر

23

خانم هانيه عطايي

مديرخدمات پرستاري بيمارستان

تبريز

24

آقاي حسين مهدوي

سرپرستار

تبريز

25

خانم فاطمه ملائي

بهيار

تبريز

26

خانم اشرف السادات موسوي

كارشناس پرستاري

تهران

27

آقاي حسين ملا اسماعيلي

كارشناس پرستاري

تهران

28

آقاي زين العابدين پري

بهيار

تهران

29

آقاي حميدرضا رنجبر

كارشناس پرستاري

جهرم

30

آقاي رضا بلندي قلعه جوقي

كارشناس پرستاري

مشهد

31

خانم كلثوم ذاكري

بهيار

مشهد

32

خانم بي بي فاطمه سالاري

كمك بهيار

مشهد

33

خانم نرگس قافله باشيان

كاردان اتاق عمل

بجنورد

34

خانم زينب رحماني

كارشناس پرستاري

بجنورد

35

آقاي محمد تيموريان

مدير خدمات پرستاري بيمارستان

بيرجند

36

خانم زهرا حسيني نسب

بهيار

رفسنجان

37

آقاي غلامحسين صباغ زاده

كارشناس پرستاري

زابل

38

خانم زهره پرنده مطلق

سوپروايزر آموزشي

زاهدان

39

آقاي سيد معين هاشمي

كارشناس پرستاري

زاهدان

40

آقاي پرويز سرحدي مرادي

سوپروايزر آموزشي

زاهدان

41

خانم فرزانه جزء‌ مظفري

مديرخدمات پرستاري بيمارستان

زنجان

42

آقاي كريم محرم خاني

كمك بهيار

زنجان

43

خانم مرضيه باغدار

كارشناس پرستاري

سبزوار

44

آقاي مجيد طاهري

كاردان اتاق عمل

سمنان

45

خانم مهناز حصارياني

سوپروايزر

سمنان

46

آقاي داود عجمي

سرپرستار

شاهرود

47

خانم پروين افكايه

كارشناس پرستاري

شهركرد

48

خانم نيره دانش

كارشناس پرستاري

شهركرد

49

خانم اعظم كهندل

بهيار

شهيدبهشتي

50

آقاي مهدي معتمدي فر

كاردان هوشبري

شهيدبهشتي

51

خانم گيتي وكيليان

كارشناس ارشد

شهيدبهشتي

52

خانم فاطمه گنجي

كارشناس پرستاري

شيراز

53

آقاي ابراهيم احمدي

كارشناس پرستاري

شيراز

54

آقاي علي اكبر سخنور

كارشناس پرستاري

شيراز

55

آقاي عباس مردان

بهيار

فسا

56

خانم زهرا عسگري

كارشناس پرستاري

قزوين

57

آقاي اميررضا اكبري نيا

كارشناس پرستاري

قزوين

58

خانم هما دارابي

كارشناس پرستاري

قم

59

آقاي عباس نامدار

كارشناس پرستاري

قم

60

خانم ليلا عرب

سرپرستار

كاشان

61

خانم زهرا معين نژاد

بهيار

كاشان

62

آقاي طاهر شريفي

كارشناس پرستاري

كردستان

63

خانم ماريا حكمت منش

بهيار

كردستان

64

خانم صديقه نژاد شاهرخي

كارشناس پرستاري

كرمان

65

خانم فاطمه هوش هويدا

بهيار

كرمان

66

خانم منيژه آزمون

كمك بهيار

كرمان

67

خانم زهره اسكندري

كارشناس پرستاري

كرمانشاه

68

خانم منيژه موحدنيا

كارشناس پرستاري

كرمانشاه

69

خانم اقليما سيستاني

سوپروايزر

گلستان

70

خانم مرضيه رحمتي

پرستار

گلستان

71

خانم صديقه مروي مقدم

بهيار

گناباد

72

خانم زهرا صديق طلب

مديرخدمات پرستاري بيمارستان

گيلان

73

خانم مهين عبداللهي چمخالي

سوپروايزر

گيلان

74

آقاي عنايت سعادت خواه

بهيار

گيلان

75

خانم سيده شهين شاهرخي

كارشناس مسئول پرستاري

لرستان

76

خانم پوران كامياب

كارشناس پرستاري

لرستان

77

خانم مهروز عاليشاه

كارشناس پرستاري

مازندران

78

خانم حاجيه حجتي

كارشناس پرستاري

مازندران

79

آقاي سيد مجتبي اسدالله پور

كارشناس پرستاري

مازندران

80

خانم آذردخت محمودي

سرپرستار

هرمزگان

81

خانم ميمونه دريايي

كمك بهيار

هرمزگان

82

خانم فروزان سليماني

كارشناس پرستاري

همدان

83

خانم ژيلا موسيوند

بهيار

همدان

84

خانم ليلا هاشمي

كارشناس پرستاري

ياسوج

85

آقاي فريدون شهابي نسب

كارشناس پرستاري

ياسوج

86

آقاي محمد اميري

كاردان هوشبري

يزد

87

آقاي محمد سهرابي

كارشناس پرستاري

يزد

88

معصومه بهرامعليان

كارشناس پرستاري

بانك ملي

89

يدالله حسيني

كارشناس پرستاري

اداره بهداشت و درمان ارتش جمهوري اسلامي ايران

90

آقاي احمد شهيدي فر

كارشناس پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

91

خانم الهه ستودگان

كارشناس ارشد پرستاري

سازمان تامين اجتماعي

92

خانم بتول كتابچي

كارشناس پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي شاهد

93

خانم ماهرخ كيان رودي

كارشناس پرستاري

دانشگاه آزاد اسلامي

94

خانم منظر رئيس پور

كارشناس پرستاري

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

95

خانم زهره بيت اللهي

كارشناس پرستاري

مركز آموزشي ، تحقيقات و درماني قلب و عروق شهيدرجائي

96

خانم فاطمه سهرابي

كمك بهيار

مركز آموزشي ، تحقيقات و درماني قلب و عروق شهيدرجائي

97

خانم زيور فارسيمدان

كارشناس پرستاري

اداره بهداشت ودرمان صنعت نفت

98

خانم ثريا نوراللهي

كارشناس پرستاري

بهداري نيروي انتظامي (ناجا)

99

خانم ميترا رستگاري

كارشناس پرستاري

مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

100

آقاي سيد احمد موسوي قنواتي

كارشناس پرستاري

مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

101

آقاي سعيد سميعي

كارشناس پرستاري

مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

102

خانم دكتر سادات سيدباقر مداح

عضو شوراي پرستاري

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

103

خانم دكتر فريده باستاني

عضو شوراي پرستاري

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ايران

104

خانم محبوبه پاكدل

عضو شوراي پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني مشهد

105

آقاي دكتر فضل ا... احمدي

عضو شوراي پرستاري

دانشگاه تربيت مدرس

106

آقاي دكترعلي اكبر نظري

عضو شوراي پرستاري

دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه تهران

107

خانم اعظم دبيريان

عضو شوراي پرستاري

دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه شهيدبهشتي

108

آقاي محمد امامقلي زاده

عضو شوراي پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني بابل

109

خانم زهره اطاعتي

عضو شوراي پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيدبهشتي

110

خانم شهناز كيخا

عضو شوراي پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان

 

پرستاران برگزيده سال 1388 سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

رديف

پرستار برگزيده

نام هيئت مديره

1

آقاي حسين حسين زاده

اهر

2

خانم رعنا احساني

اروميه

3

آقاي بيژن علي زاده ابري

اردبيل

4

آقاي ايرج احمدي

ايلام

5

خانم سوزان رئيسي

اهواز

6

آقاي مسلم حسن پور

آستارا

7

خانم فاطمه بابايي

آمل

8

خانم معصومه كائيني

اسلامشهر

9

آقاي كابر صداقت

كهكيلويه و بويراحمد

10

آقاي توفيق پورحسن

بندرانزلي

11

خانم بهجت نباتچي

بروجرد

12

خانم نسرين پور محمود

بابل

13

آقاي كيقباد نقوي

بناب

14

آقاي عبدالرسول عباسي

بوشهر

15

آقاي عبدالوهاب مومني

بجنورد

16

خانم معصومه ظهوريان شهزادي

بيرجند

17

خانم صديقه محبتي

بهبهان

18

خانم فريبا شفيعي

بافت

19

آقاي احمد امير زاده

بم

20

خانم فاطمه جمشيدي

بندرعباس

21

آقاي علي نعمتي

تبريز

22

خانم الله مهدي زاده

تربت جام

23

آقاي حسن اسماعيلي مقدم

تربت حيدريه

24

آقاي جعفر بصيري

تويسركان

25

آقاي هاشم عبدي

جهرم

26

آقاي نصرت پور حيدري

جيرفت

27

آقاي پرويز كياني

خوي

28

آقاي افتخار حسنوند

خرم آباد

29

خانم ليلا نويدي

چالوس

30

آقاي بهرام آريايي نژاد

دزفول

31

خانم فاطمه استفاده جو

رشت

32

آقاي علي شفيعي

رفسنجان

33

آقاي كمال بهرامي

زنجان

34

آقاي اسحاق پيرائي

زابل

35

آقاي حميده گرگيج

زاهدان

36

آقاي امان الله سلطاني

زرند

37

خانم ليلا يگانه

سراب

38

آقاي عليرضا دستوراني

سبزوار

39

آقاي كهزاد جوادي فر

سمنان

40

آقاي مهدي سرمدي

ساوه

41

خانم پروين شكرانه پور

سنندج

42

خانم مريم گلباز خاني

سيرجان

43

آقاي محمدرضا كريمي نسب

سقز  و بانه

44

آقاي علي شاوردي

يزد

45

آقاي بختيار پيك فلك

شهركرد

46

آقاي موسي الرضا عوض محمديان

شيروان

47

خانم مريم حضرتي

شيراز

48

خانم مريم رزاقي

شهرري

49

آقاي محمدمرادي بگلويي

قزوين

50

آقاي حسن برجيان

قم

51

خانم سهيلا ميرائي اسكوئي

قائم شهر

52

آقاي مهران رمضاني

كاشمر

53

خانم عذري باهوش

كرمان

54

 آقاي نبي ديبازر

كرمانشاه

55

خانم زيبا خليفه پور

كاشان

56

آقاي علي جمال محمدي

كرج

57

آقاي حسين سرباز

گناباد

58

آقاي علي شير سليماني

گچساران

59

آقاي حليم يزدي ذوقي

گنبدكاووس

60

آقاي ناصر اعتضادي

لاهيجان

61

آقاي محمد ميرزايي

مرند

62

آقاي سيد علي سيدي زاده

مراغه

63

خانم عصمت شجري

مشهد

64

آقاي مصطفي رضئي

ملاير

65

آقاي محمود احمدي

نجف آباد

66

خانم بتول كهندل

نيشابور

67

آقاي جعفر شاهرخي

همدان

68

خانم آرزو ايماني فولادي

دامغان

69

آقاي علي رضا محسني پور

ورامين

70

آقاي خمار قرخلونره

كازرون

71

آقاي حميدرضا رزمي

دشتستان

72

خانم مژده افشاري مقدم

مشهد

73

آقاي علي اكبر جراحي

يزد

74

خانم معصومه قرچه

گناباد

75

آقاي قانع

مشهد

76

آقاي محمدرضا يگانه

رشت

77

آقاي داود نيكي

تهران

78

آقاي حسين سرمديان

تهران

79

آقاي نپتون هاموني

تهران

80

خانم افسانه رضا زاده

تهران

81

آقاي حسين قاضي زاده

تهران

82

آقاي صالح تيموريان

تهران

83

خانم ملك تاج كاظمي

كانون

84

آقاي رحيمي دانش

نيروهاي مسلح

85

آقاي اميررضا صالح مقدم

مشهد

86

آقاي احمد يزدان نيك

اصفهان

 

پرستاران برگزيده سال 1388 ( سازمان تامين اجتماعي )

رديف

اسامي نمونه ها

سمت

نام مديريت درمان

1

آقاي امير صيد افكن

پرستار

آذربايجان شرقي

خانم پريناز تبريزي

پرستار

2

خانم معصومه محمود پور

پرستار

آذربايجان غربي

3

آقاي عقيل حمادي يعقوبي

پرستار

اردبيل

 

 

4

 

آقاي غلامرضا تركيان

پرستار

 

 

اصفهان

 

خانم زهرا اديبي سده

پرستار

خانم ناهيد جعفري

پرستار

آقاي محمدرضا اسماعيلي

پرستار

5

خانم مرجان طريقت

پرستار

بوشهر

 

 

 

6

 

 

خانم زهرا هويت طلب

پرستار

 

 

 

تهران

آقاي ناصر طبخي

پرستار

خانم فاطمه نوروزي

پرستار

خانم بهجت مهرابي

پرستار

خانم درنا ستار

پرستار

آقاي حسين منتظري

تكنسين اتاق عمل

7

آقاي سالم حيدري

پرستار

چهارمحال  بختياري

 

8

 

آقاي سعيد ژيان آهني

پرستار

 

خراسان رضوي

 

آقاي حسين بايسته

پرستار

خانم مازيار نظري تبار

پرستار

9

آقاي كوروش ناصري مقدم

پرستار

خراسان شمالي

10

آقاي جواد يوسفي

پرستار

خراسان جنوبي

 

11

خانم شهناز نعمتي

پرستار

 

خوزستان

 

خانم بي بي اكتفا

پرستار

آقاي عبدالكريم خوش صفت

بهيار

12

خانم سهيلا صيادي

پرستار

زنجان

13

آقاي مصطفي ميرشفيعي

پرستار

سمنان

14

خانم مهديه حسيبي

پرستار

سيستان و بلوچستان

15

آقاي مهدي رضايي

پرستار

فارس

16

آقاي عليرضا سالاري

پرستار

قزوين

17

آقاي محمدرضا فتحي مقدم

پرستار

كاشان

 

18

آقاي فرزاد فهيدي

پرستار

 

كرج

خانم سكينه طاهري

پرستار

آقاي پرويز محمدي

تكنسين بيهوشي

19

آقاي بيژن داودي

پرستار

كهكيلويه و بويراحمد

20

آقاي ذوالفقار قمري

پرستار

كردستان

 

21

 

خانم مژگان اسفنديار پور

پرستار

 

كرمان

خانم فاطمه شيرواني

پرستار

آقاي سعيد آرايش

پرستار

22

خانم افسانه اميريان

پرستار

كرمانشاه

23

خانم مژگان نعمتيان

پرستار

لرستان

آقاي برزو بيرانوند

بهيار

24

آقاي علي جعفري

پرستار

گلستان

25

آقاي رحمان طوماري

پرستار

گيلان

26

خانم فهيمه گرزين

پرستار

مازندران

آقاي محسن مهديزاده

پرستار

27

آقاي علي كلهرودي

پرستار

مركزي

آقاي داود كيومرثي

پرستار

28

خانم صديقه كهوري زاده

پرستار

هرمزگان

29

آقاي محمدرضا احمدي

پرستار

همدان

30

آقاي شادمان گلكاريه

پرستار

يزد

31

آقاي محمد روحبخش

پرستار

ستاد مركزي

32

آقاي حجت اله اسدي

پرستار

بيمارستان ميلاد

33

خانم مژگان اكبري

پرستار

بيمارستان صدر