دبیر مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران منصوب شد

دبیر مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران منصوب شد

دکتر نجفی، معاون تحقیقات و فناوری و رییس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران در حکمی دکتر سید فرزاد محمدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان «دبیر مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران» منصوب کرد.

سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی منصوب شد
با حکم رییس سازمان بسیج مستضعفین؛

سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی منصوب شد

با حکم سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر مسلم چشمی به عنوان سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور منصوب شد.

رییس رصدخانه اجتماعی کووید -19 منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس رصدخانه اجتماعی کووید -19 منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حمیدرضا خانکه، رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را به عنوان رییس رصدخانه اجتماعی کووید -19 منصوب کرد.

«دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی» منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛

«دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی» منصوب شد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مهناز خانوی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به عنوان «دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی» منصوب کرد.

 رییس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب شد
باحکم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمدرضا منظم اسماعیل‌پور، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان رییس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب شد.

دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19  منصوب شدند
با حکم وزیر بهداشت؛

دو عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی آقایان دکتر محمدرضا شانه ساز و دکتر سیدعلیرضا ناجی را به عنوان دو عضو دیگر کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب کرد.