سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد

دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر شهرام صیادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی را به عنوان "سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز"، منصوب کرد.

  رییس سازمان اورژانس کشور منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس سازمان اورژانس کشور منصوب شد

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر جعفر میعادفر را به عنوان رییس سازمان اورژانس کشور منصوب کرد.

یک انتصاب در حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت

یک انتصاب در حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت

دکتر محمد حسین نیکنام مدیرکل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی مدیریت، نظارت و هدایت کلیه امور اجرائی حوزه امور بین الملل اعم از: اداری و مالی، پرسنلی و تشریفات را به فریدالدین تهرانچی محول کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت منصوب شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت منصوب شد

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر کمال حیدری را به عنوان معاون بهداشت این وزارتخانه منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد

با حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر شاهین شیرانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان منصوب شد.

«دکتر پورحسینی» سرپرست دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری شد
با حکم وزیر بهداشت؛

«دکتر پورحسینی» سرپرست دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری شد

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر سیدمحمد پورحسینی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه منصوب کرد.

 معاون پرستاری وزارت بهداشت منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

معاون پرستاری وزارت بهداشت منصوب شد

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر عباس عبادی را به عنوان معاون پرستاری این وزارتخانه منصوب کرد.