مدیر کل امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

مدیر کل امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

مهندس طاهر موهبتی معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر منوچهر جمالی سوسفی را به عنوان "مدیر کل امور مجلس" وزارت بهداشت منصوب کرد.

ریيس حوزه ریاست جمعيت هلال احمر منصوب شد

ریيس حوزه ریاست جمعيت هلال احمر منصوب شد

دکتر همتی، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حکمی دکتر سعید مهرزادی، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران را به عنوان ریيس حوزه ریاست جمعيت هلال احمر منصوب کرد.

 مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب شد
با حکم معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت؛

مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب شد

سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در حکمی، نصرت اله ظفری را به سمت مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب کرد.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب شد

دکتر علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، در حکمی دکتر سعید هاشمی نظری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عنوان رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب کرد.

ابلاغ " مشاور اجرایی معاونت درمان"

ابلاغ " مشاور اجرایی معاونت درمان"

دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت در حکمی، " دکتر محمدتقی طالبیان " را به عنوان " مشاور اجرایی معاونت درمان" منصوب کرد.