نماینده تام الاختیار وزیربهداشت در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد

نماینده تام الاختیار وزیربهداشت در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر حمید سوری، رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی و رییس گروه واکنش سریع کووید 19 را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در استان سیستان و بلوچستان، منصوب کرد.

رییس دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش نظام قرآنی در نظام سلامت منصوب شد
از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت؛

رییس دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش نظام قرآنی در نظام سلامت منصوب شد

دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی و سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر روح‌الله محمد علی‌نژاد عمران را به سمت رییس دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش نظام قرآنی در نظام سلامت منصوب کرد.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران استوارنامه خود را تقدیم  دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کرد

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران استوارنامه خود را تقدیم دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کرد

دکتر سید جعفر حسین پس از ارائه استوارنامه خود به دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رسماً پست خود را در این کشور تحویل گرفت و نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران شد.

دستیار ویژه جانشین وزیر بهداشت در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور منصوب شد

دستیار ویژه جانشین وزیر بهداشت در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور منصوب شد

سرتیپ پاسدار محمدحسین سپهر جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور طی حکمی رضا عالی زاده را به عنوان" دستیار ویژه" خود در ستاد منصوب کرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور فنی ستاد اجرایی واکسیناسیون کشور منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

قائم مقام وزیر بهداشت در امور فنی ستاد اجرایی واکسیناسیون کشور منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت را به عنوان قائم مقام خود در امور فنی ستاد اجرایی واکسیناسیون کشور، منصوب کرد.