اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند
با حکم وزیر بهداشت؛

اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر مسعود سلیمانی دودران، رییس مرکز کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دکتر مجید مختاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی شهید بهشتی، دکتر سعیده فخر زاده، رییس اداره خون و فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب کرد.

مدیر ستاد هدایت و هماهنگی بیماران در بین مراکز درمانی استان تهران منصوب شد
با توجه به ضرورت هماهنگی ارجاع، انتقال و اعزام بیماران بین مراکز درمانی در استان تهران؛

مدیر ستاد هدایت و هماهنگی بیماران در بین مراکز درمانی استان تهران منصوب شد

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران در حکمی به منظور تسهیل ارجاع، انتقال و اعزام بیماران کرونایی بین مراکز درمانی، دکتر نادر توکلی را به عنوان مدیر ستاد هدایت و هماهنگی بیماران در بین مراکز درمانی استان تهران منصوب کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منصوب شد

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی دکتر فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز را به سمت ریاست این دانشگاه منصوب کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شد

دکتر سعید نمکی وزیر، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی دکتر پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین را به سمت ریاست این دانشگاه منصوب کرد.