قائم مقام رییس المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد

قائم مقام رییس المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد

دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و رییس المپیاد درپی برگزاری اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی، طی حکمی دکتر علیرضا زالی را به عنوان «قائم مقام رییس المپیاد» منصوب کرد.

رییس اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر سیما سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه را به عنوان «رییس اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر» منصوب کرد.

 دکتر زالی به عضویت شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت:

دکتر زالی به عضویت شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به عنوان عضو دیگر شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب شد.

 عضو شورای مشورتی علمی و رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی  covid-19 منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛

عضو شورای مشورتی علمی و رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی covid-19 منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر حمید سوری، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی را به عنوان عضو شورای مشورتی علمی و رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی covid-19 منصوب کرد.

یک انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

یک انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دکتر فرید نجفی، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ضرورت ساماندهی تحقیقات انجام شده در حیطه کووید-19 و لزوم انطباق هرچه بیشتر تحقیقات آتی با نیازهای روز جامعه و سیاستگذاران سلامت، طی حکمی دکتر قبادی مرادی را به عنوان مسئول جهت دهی تحقیقات آینده درباره کرونا با استفاده از توان ملی شبکه تحقیقات کشور و دیگر ظرفیتهای موجود منصوب کرد.

چند انتصاب در هیات امنای صرفه جویی ارزی

چند انتصاب در هیات امنای صرفه جویی ارزی

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، در احکامی سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادها، مدیر امور مجامع و شرکت‌ها، مشاور امور تامین مالی، سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مدیر حسابرسی داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را منصوب کرد.