دبیر شورای سیاست گذاری تبلیغات و اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو منصوب شد
با حکم رییس سازمان غذا و دارو؛

دبیر شورای سیاست گذاری تبلیغات و اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر محمد رضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو، دکتر بهفر مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی این سازمان به عنوان دبیر شورای سیاست گذاری تبلیغات و اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو منصوب شد.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر حسن ابراهیمی پور، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه به سمت ریاست این دانشگاه منصوب شد.

"نماینده تام الاختیار وزیر در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی" منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

"نماینده تام الاختیار وزیر در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی" منصوب شد

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر فریدون نوحی را به عنوان "نماینده تام الاختیار وزیر در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی" منصوب کرد.

 رییس دانشکده علوم پزشکی ساوه منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس دانشکده علوم پزشکی ساوه منصوب شد

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مهدی مصری را به عنوان رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه منصوب کرد.

 رییس دانشکده علوم پزشکی شوشتر منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس دانشکده علوم پزشکی شوشتر منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به پیشنهاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در حکمی دکتر مجتبی کلانتر را به عنوان رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر منصوب کرد.

رییس بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد دانشگاه های علوم پزشکی کشور «یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»" منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت؛

رییس بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد دانشگاه های علوم پزشکی کشور «یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»" منصوب شد

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر سیما سادات لاری را به عنوان رییس بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد دانشگاه های علوم پزشکی کشور «یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»" منصوب کرد.

اعضای شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس وزارت بهداشت منصوب شدند
از سوی وزیر بهداشت؛

اعضای شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس وزارت بهداشت منصوب شدند

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس وزارت بهداشت را به مدت 2سال منصوب کرد.