• 98/06/27 - 10:12
  • 73
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
با حکم‌ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت:

اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی منصوب شدندبا حکم‌ معاون فرهنگی و دانشجویی و جانشین رییس ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی  وحقوق شهروندی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی منصوب شدند.


به گزارش وبدا، در احکامی جداگانه از سوی دکتر سیماسادات لاری ، دکتر محمد توکلی، مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت بهداشت، دکتر صیاد یوسفی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت، دکتر محمدحسین حیدری، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیرشورای امربه معروف و نهی از منکر وزارت بهداشت و امیر للـه گانی، مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به عنوان اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی منصوب شدند.


بر اساس این گزارش ، متن این احکام به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر محمد توکلی
مشاور محترم وزیر و رییس مرکز حراست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

با عنايت به بند 3 ساختار دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی (پیوست) به شماره 134071/8 مورخ 25/10/1391، به موجب اين ابلاغ جنابعالی به عنوان "عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند منان در راستای شرح وظايف و مسئوليت‌هاي مندرج در دستورالعمل فوق‌الذكر و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مؤيد باشيد.

جناب آقای دکتر صیاد یوسفی
فرمانده محترم مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

با عنايت به بند 3 ساختار دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی (پیوست) به شماره 134071/8 مورخ 25/10/1391، به موجب اين ابلاغ جنابعالی به عنوان "عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند منان در راستای شرح وظايف و مسئوليت‌هاي مندرج در دستورالعمل فوق‌الذكر و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مؤيد باشيد.

جناب آقای دکتر محمدحسین حیدری
مدیرکل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

با عنايت به بند 3 ساختار دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی(پیوست) به شماره 134071/8 مورخ 25/10/1391، به موجب اين ابلاغ جنابعالی به عنوان "عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند منان در راستای شرح وظايف و مسئوليت‌هاي مندرج در دستورالعمل فوق‌الذكر و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مؤيد باشيد.

جناب آقای محمدمهدی بحرالعلوم
دبیر محترم شورای امربه معروف و نهی از منکر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با عنايت به بند 3 ساختار دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی (پیوست) به شماره 134071/8 مورخ 25/10/1391، به موجب اين ابلاغ جنابعالی به عنوان "عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند منان در راستای شرح وظايف و مسئوليت‌هاي مندرج در  دستورالعمل فوق‌الذكر و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مؤيد باشيد.

جناب آقای امیر للـه گانی
مدیر کل محترم فرهنگی

با عنايت به بند 3 ساختار دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی(پیوست) به شماره 134071/8 مورخ 25/10/1391، به موجب اين ابلاغ جنابعالی به عنوان "عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند منان در راستای شرح وظايف و مسئوليت‌هاي مندرج در دستورالعمل فوق‌الذكر و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مؤيد باشيد.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات ,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 195125
کلمات کلیدی