• 97/11/09 - 13:30
  • 51
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
در احکامی از سوی معاون پرستاری وزارت بهداشت؛

دبیر و دبیران علمی و اجرایی اولین کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده منصوب شدند

 
دکتر مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی دکتر  شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به عنوان دبیر، معصومه ادیب مدیر امور پرستاری این دانشگاه را به عنوان دبیر علمی و دکتر محمدتقی آشوبی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه را نیز به عنوان دبیر اجرایی اولین کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده منصوب کرد.
 
به گزارش وبدا، متن این احکام به شرح زیر است: 
 
جناب آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 
  با عنایت به سیاست های کلی وزارت بهداشت در خصوص اهمیت آموزش به بیمار و خانواده و همچنین متن مشروح و نهايي منشور حقوق بيمار در پنج محور كلي و 37 بند، حق دريافت اطّلاعات به نحو مطلوب و كافي به صراحت اعلام شده است. مداخلات استاندارد و معتبر، وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای و حقوقی کلیه کارشناسان و متخصّصان تیم سلامت است و بایستی هم زمان در کلیه فعّالیت‌ها و نقش‌‌های حرفه‌‌ای از جمله نقش‌‌های درمانی، مراقبتی، محفاظتی، پیشگیری و ارتقاي سلامت به کار گرفته شود. نظر به مراتب تعهد،تجربیات و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر اولین کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده در دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب می شوید. امیدوارم با استعانت از درگاه باریتعالی و همکاری سایر اعضاء و اندیشمندان نظام سلامت کشور در راستای برگزاری این کنگره موفق باشید.
 
 
سرکار خانم معصومه ادیب مدیر محترم امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
 
  با عنایت به سیاست های کلی وزارت بهداشت در خصوص اهمیت آموزش به بیمار و خانواده و همچنین متن مشروح و نهايي منشور حقوق بيمار در پنج محور كلي و 37 بند، حق دريافت اطّلاعات به نحو مطلوب و كافي به صراحت اعلام شده است. مداخلات استاندارد و معتبر، وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای و حقوقی کلیه کارشناسان و متخصّصان تیم سلامت است و بایستی هم زمان در کلیه فعّالیت‌ها و نقش‌‌های حرفه‌‌ای از جمله نقش‌‌های درمانی، مراقبتی، محفاظتی، پیشگیری و ارتقاي سلامت به کار گرفته شود. نظر به مراتب تعهد،تجربیات و سوابق ارزشمند علمی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی اولین کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده در دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب میشوید. امیدوارم با استعانت از درگاه باریتعالی و همکاری سایر اعضاء و اندیشمندان نظام سلامت کشور در راستای برگزاری این کنگره موفق باشید.
 
 
 
جناب آقای دکتر محمدتقی آشوبی سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
 
  با عنایت به سیاست های کلی وزارت بهداشت در خصوص اهمیت آموزش به بیمار و خانواده و همچنین متن مشروح و نهايي منشور حقوق بيمار در پنج محور كلي و 37 بند، حق دريافت اطّلاعات به نحو مطلوب و كافي به صراحت اعلام شده است. مداخلات استاندارد و معتبر، وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای و حقوقی کلیه کارشناسان و متخصّصان تیم سلامت است و بایستی هم زمان در کلیه فعّالیت‌ها و نقش‌‌های حرفه‌‌ای از جمله نقش‌‌های درمانی، مراقبتی، محفاظتی، پیشگیری و ارتقاي سلامت به کار گرفته شود. نظر به مراتب تعهد،تجربیات و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر اجرایی اولین کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده در دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب میشوید.امیدوارم با استعانت از درگاه باریتعالی و همکاری سایر اعضاء و اندیشمندان نظام سلامت کشور در راستای برگزاری این کنگره موفق باشید.
  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات
  • کد خبر : 186336
کلمات کلیدی