• 98/02/25 - 09:35
  • 27
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

دو انتصاب در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت


سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در حکمی  مریم خواجه را به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع در امور پیگیری های ویژه و ناهید اسلامی را به عنوان رییس دفتر این معاونت منصوب کرد.

به گزارش وبدا، متن این احکام به شرح زیر است.

سرکار خانم مریم خواجه

نظر به تجارب و سوابق ارزشمند شما، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب در امور پیگیری های ویژه منصوب می شوید. امید است با استعانت از الطاف الهی و همکاری و مشارکت کلیه همکاران در انجام و پیشبرد برنامه های حوزه معاونت موفق و موید باشید.


سرکار خانم ناهید اسلامی

نظر به تجارب و سوابق ارزشمند شما، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دفتر معاونت منصوب می شوید. امید است با استعانت از الطاف الهی و همکاری و مشارکت کلیه همکاران در انجام و پیشبرد برنامه های حوزه معاونت موفق و موید باشید

  • گروه خبری : انتصابات
  • کد خبر : 190404
کلمات کلیدی