• 98/03/05 - 12:11
  • 38
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

سرپرست دفترآموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت منصوب شد

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درحکمی دکتر شهرام رفیعی فر را به سمت سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش وبدا، متن این حکم بدین شرح است:
جناب آقای دکتر شهرام رفیعی فر

با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده شما در زمینه الگوهای آموزش سلامت به مردم و اجتماعی سازی آن، بدین وسیله جناب عالی را به سمت سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت منصوب می نمایم.

با عنایت به نقش راهبردی حوزه معاونت بهداشت در توانمند سازی مردم نسبت به مراقبت های فردی و گروهی و لزوم اجتماعی سازی بیش از پیش امر سلامت، رسالت مورد انتظار از آن دفتر " کمک به ارتقای اثربخشی خدمات و توسعه عدالت و پاسخگویی در نظام شبکه از طریق ادغام الگوهای آموزش سلامت در بطن برنامه ها و بهره گیری از مشارکت افراد، خانواده ها، گروه های اجتماعی و سازمان های مرتبط در این راستا" تعریف می شود.

برای تحقق این رسالت انتظار می رود در راستای اهداف راهبردی ذیل، اقدام به طراحی و اجرای برنامه ها نمایید:


1-      توانمندسازی افراد، خانواده ها و جامعه برای حفظ و ارتقای سلامت

2-      توسعه مشارکت افراد، خانواده ها و جامعه در برنامه های سلامت

3-      ادغام الگوهای آموزش سلامت در بطن برنامه ها و خدمات سلامت از طریق همکاری با مرکز مدیریت شبکه و گروه های تخصصی طراح برنامه های سلامت

4-      توسعه الگوها برای ایجاد ساختار ارائه خدمات با الگوی مردم محور با هماهنگی مرکز مدیریت شبکه

5-      طراحی و ادغام الگوها برای پاسخگویی و تضمین حقوق سلامت و رعایت اخلاق در ارائه خدمات

6-      فرهنگ سازی در جهت توسعه نظام ارجاع، پزشکی خانواده و پوشش همگانی سلامت

7-      اجرای برنامه ارتقای فرهنگ سلامت مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور با مدیریت کارگروه ملی ارتقای فرهنگ سلامت

تذکر و سفارش ویژه اینجانب به جناب عالی رعایت اصل ضرورت، ادغام موارد پیش گفت در بطن برنامه ها و ساختار ارائه خدمات است. انتظار دارم در جریان طراحی برنامه ها و خدمات در تماس تنگاتنگ با طراحان برنامه ها باشید تا این مهم تحقق یابد. استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های ساختاری بخش بهداشت و تجربیات گوناگون کارشناسان این بخش در طراحی برنامه ها و همکارانی که در زمینه های فوق صاحب دانش و صلاحیتند و نیز استفاده از ظرفیت های اعضای محترم هیئت علمی، نخبگان و پیشکسوتان حوزه ی آموزش سلامت دانشگاه و دانشکده ها و سازمان های مردم نهاد مورد تاکید جدی اینجانب است.

توفیق شما را در گام نهادن در مسیر این تحول مهم و ضروری از درگاه ایزد منان خواستارم.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات
  • کد خبر : 190876
کلمات کلیدی