• 97/09/11 - 14:25
  • 178
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مدیرکل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مریم رسولی را به عنوان مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری منصوب کرد.

به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی در این حکم با اشاره به لزوم توسعه مراقبت های پرستاری در ارتقای سلامت آحاد جامعه در تمام سطوح نظام سلامت، اظهار داشت: استفاده از تکنولوژی در ارائه مراقبت های پرستاری، افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین و جامعه از جمله حیطه های فعالیت این حوزه محسوب می شود.

وی در این حکم، بر سر لوحه قراردادن علم و اخلاق، اعتدال و مشارکت همه جانبه صاحبنظران در جهت تحقق سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت تاکید کرد و تلاش در جهت توسعه دسترسی همگانی سلامت و افزایش رضایتمندی مددجویان از خدمات پرستاری با کیفیت و موثر را خواستار شد.

براساس این گزارش، متن حکم معاون پرستاری وزارت بهداشت به شرح زیر است:

سرکار خانم دکترمریم رسولی

دانشیارمحترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی


با عنایت به مراتب تعهد و تخصص و تجارب سرکار عالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری این معاونت منصوب می شوید . از سرکار عالی انتظار می رود با سر لوحه قراردادن علم و اخلاق، اعتدال و مشارکت همه جانبه صاحبنظران در جهت تحقق سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت در توسعه دسترسی همگانی سلامت و افزایش رضایتمندی مددجویان از خدمات پرستاری با کیفیت و موثر تلاش و کوشش نمایید.

توسعه مراقبت های پرستاری در ارتقای سلامت آحاد جامعه در تمام سطوح نظام سلامت، استفاده از تکنولوژی در ارائه مراقبتهای پرستاری، افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری در بالین و جامعه از جمله حیطه های فعالیت آن حوزه می باشد که امیدوارم با اتکال به یاری حضرت باریتعالی در انجام آن موفق و موید باشید.

  • گروه خبری : انتصابات
  • کد خبر : 184258
کلمات کلیدی