• 97/11/17 - 10:49
  • 53
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
با حکمی از سوی رییس سازمان غذا و دارو؛

مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب شد

دکترمهدی پیر صالحی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، در حکمی مهندس سید حسین صفوی را به عنوان مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب کرد.

به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:


جناب آقای مهندس سید حسین صفوی


             با توجه به تخصص، تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب می شوید.
انتظار دارد در راستای ایجاد سیاست واحد و رعایت مرتبه و جایگاه آن اداره کل با اولویت  قراردادن امور ذیل نسبت به اهتمام در انجام بهینه امور اقدام فرمایید.
1-    تسریع و دقت در تامین و توزیع به موقع تجهیزات و ملزومات پزشکی به نحوی که این نقیصه در مراکز درمانی کشور مرتفع و شاهد سرگردانی بیماران جهت تامین نیاز خود نباشیم.
2-    برنامه ریزی و حمایت از تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید کنندگان داخلی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح کشور و اصلاح فرآیند واگذاری امور اجرایی در آن مجموعه.
3-    ساماندهی واردات و حمایت از حقوق تولید کنندگان و صاحبان تکنولوژی و صنعت داخلی با هدف از بین بردن موانع در امور تولید .
4-    پیگیری تخصیص به موقع ارز به شرکتهای متقاضی و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از بروز پدیده شوم قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی.
5-    برنامه ریزی به منظور ارتقای استانداردکالای پزشکی و ترغیب تولیدکنندگان و صادر کنندگان به منظور حضور موفق در بازارهای جهانی.
6-    نظارت بر فرآیند قیمت گذاری و صدور پروانه تجهیزات و ملزومات پزشکی علی الخصوص کالای دارای خطر بالا، کیتها و مواد مورد نیاز آزمایشگاههای تشخیص طبی، ابزار جراحی دقیق، مواد مصرفی و ملزومات بسته بندی و نگهداری فرآورده های خونی همچنین ارتقاء مکانیزم نظارتی آن اداره کل به منظور رفع تبعیض
7-    تفویض امور اجرایی به معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و بخش خصوصی به منظور سیاستگذاری،  برنامه ریزی و کنترل و پایش حداکثری در ستاد آن اداره کل.
امید است با اتکال به ذات باریتعالی و حمایت همکاران صادق و خدوم آن اداره کل، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و تعامل موثر و مستمرو بهره گیری از توان و نظرات انجمنهای علمی و تخصصی، دست اندرکاران صنعت و شرکتهای خصوصی، حوزه های مرتبط وزارت متبوع، دانشگاههای علوم پزشکی، ادارات کل سازمان، کارشناسان و صاحبنظران با ارائه برنامه جامع حوزه تحت نظر در پیشبرد امور محوله موفق باشید.
توفیق شما و همه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خدواند متعال خواستارم.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات ,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 186788
کلمات کلیدی