• 98/05/02 - 15:10
  • 203
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت منصوب شدسید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وسرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در حکمی مهندس نادر آریا را به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی منصوب کرد.

به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس نادر آریا
 نظر به سوابق و تجربیات ارزنده‌ی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از الطاف خداوند متعال و بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی همکاران آن دفتر و دیگر نیروهای متعهد، متخصص و با تجربه، در چارچوب اولویتهای ذیل اقدام نمائید:

•    تداوم، ارتقا و نهادینه سازی نظام برنامه ریزی در چارچوب اسناد بالادستی
•    احصا و تدوین شاخص‌های ارزیابی اجرای  سیاست‌های کلی سلامت
•    تعیین شاخصهای نظارت و ارزیابی برنامههای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور
•    آسیب شناسی و بررسی علل عدم تحقق برنامهها و اهداف نظام سلامت
•    تولید محتوا در جهت ارتقاء جایگاه قانونی نظام سلامت و نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی
•    تعیین شاخص های نظارت و ارزیابی برنامه های توسعه پنجساله کشور در حوزه سلامت
•    ایجاد و توسعه ساختار پایش برنامه عملیاتی و ارائه گزارشات ادواری در سطوح مدیریتی
•    انجام مطالعات راهبردی و بررسی نظام‌های برنامه ریزی با استفاده  از تجارب بین المللی
•    ایجاد نظام پایش طرح ها و پروژه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
•    مدیریت فرآیند تدوین برنامه راهبردی وزارت بهداشت و تولید و پایش برنامه های عملیاتی ذیل آن
•    تولید و انتشار گزارشات رسمی عملکرد حوزه‌های مختلف ستادی و دانشگاهی
•    تدوین و تلفیق برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در سطح ستاد، دانشگاه ها و سازمان‌های وابسته
•    هماهنگی با حوزه‌های ستادی وزارت متبوع، دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های وابسته در جهت جاری‌سازی برنامه عملیاتی و نظام پایش آن

توفیق شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات
  • کد خبر : 193377
کلمات کلیدی