• 98/06/11 - 08:47
  • 1
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مشاور وزیر بهداشت در امور بیمه درمان منصوب شدوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علیرضا افشار را به عنوان مشاور خود در امور بیمه درمان منصوب کرد.

به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علیرضا افشار

عطف به موافقت نامه شماره 1348/98/2000 مورخ 27/05/1398 مبنی بر ماموریت جنابعالی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به سوابق ارزنده ای که در بیمه درمانی دارید بدینوسیله بعنوان مشاور اینجانب در امور بیمه درمان منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند بزرگ و بهره گیری از مشارکت و تجارب همکاران ذیربط در انجام امور محوله مؤید باشید.
محور های زیر بعنوان اهم انتظارات از همکاری با جنابعالی مورد انتظار است.
1-    مشارکت و پیگیری در تدوین بسته خدمات پایه درمانی جهت بیمه شدگان سراسر کشور بنحوی که موجب تناقض و بی عدالتی نگردد.
2-    بررسی و پیگیری گردش منابع در بیمه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنحوی که رضایتمندی دهندگان و گیرندگان خدمت را فراهم نماید.
3-    پیگیری مستمر استقرار و بکارگیری سیستم پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده در نظام بیمه درمانی و گزارش پیشرفت کار به اینجانب
4-    مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمانهای بیمه گر جهت اعمال راهنماهای بالینی (تا کنون بیش از 600 راهنمای بالینی جهت خدمات پرهزینه تدوین و ابلاغ شده است و ضروریست تکمیل گردد.)مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمان های بیمه گر جهت اعمال راهنما ضروریست تکمیل گردد.)
5-    نظارت مستمر بر امر نسخه نویسی الکترونیک و ارائه مستمر گزارش پیشرفت کار و ذکر نکات مهم  و قابل پیگیری.
6-    بررسی الگوهای جهانی بیمه های درمانی، متناسب با جمعیت، GDP و دیگر فاکتورهای موثر و ارائه نتایج بررسی.
7-    همکاری با معاونت محترم درمان در بررسی و تهیه الگوهای مالی پیشنهادی جهت تقویت مبانی اقتصادی بیمه سلامت.
8-    مطالعه و بررسی وضعیت بیمه های تکمیلی و تاثیر آن بر نظام سلامت. بدیهی است معاونت های محترم توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، درمان، تحقیقات و فناوری و مدیران محترم بیمه های درمانی مساعدت خواهند فرمود.
 توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات ,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 194688
کلمات کلیدی