• 97/12/13 - 10:49
  • 9
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
با حکم وزیر بهداشت؛

دبیر شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر اسدی لاری را به عنوان دبیر شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نیز در احکام جداگانه دیگری سید کامل تقوی نژاد را به عنوان رییس کمیته پشتیبانی و تشریفات، دکتر کیانوش جهانپور را به عنوان رییس کمیته اطلاع رسانی، ارتباطات و فنآوری و دکتر آسایی را به عنوان رییس کمیته فنی این اجلاس منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر محسن اسدی لاری
قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل

با عنایت به تصویب میزبانی کشورمان جهت برگزاری شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تاریخ 22 لغایت 25 مهرماه سال 1398 برابر با (14 لغایت 17 اکتبر 2019)  و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان ”دبیر شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی” و مسئول کمیته راهبردی" منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید. 

انتظار می رود، با توجه به اهمیت ویژه برگزاری اجلاس وزرای بهداشت در شرایط کنونی منطقه در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  نیز اهمیت فوق العاده این اجلاس و مشارکت کامل و همه جانبه سازمان جهانی بهداشت در ارائه کمک های فنی به نظام سلامت کشورمان با بهره گیری از نظرات کارشناسی و همفکری همه مدیران ارشد وزارت متبوع و همکاری مستمر و هماهنگ با مسئولین کمیته های ذیربط نسبت به برگزاری شایسته و موفق این اجلاس اهتمام و تلاش لازم را مبذول فرمائید.


‪‎‪‬‬ جناب آقای تقوی نژاد
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی


     با عنایت به تصویب میزبانی کشورمان جهت برگزاری شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تاریخ 22 لغایت 25 مهرماه سال 1398 (14 لغایت 17 اکتبر 2019)  و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد دبیر اجلاس به موجب این ابلاغ به عنوان "رئیس کمیته پشتیبانی و تشریفات" منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید. 
     انتظار می رود، با توجه به اهمیت ویژه برگزاری اجلاس وزرای بهداشت در شرایط کنونی منطقه در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت فوق العاده این اجلاس و مشارکت کامل و  همه جانبه سازمان جهانی بهداشت در ارائه کمک های فنی به نظام سلامت کشورمان، ضمن هماهنگی کامل با دبیر و سایر روسای محترم کمیته های نشست مذکور و بهره گیری از نظرات کارشناسی و همفکری همه مدیران ارشد این وزارت و جلب مشارکت فعال نیروهای مجرب مرتبط با وظائف آن کمیته نسبت به برگزاری شایسته و موفق این اجلاس اهتمام و تلاش لازم را مبذول فرمائید.

‬‬جناب آقای دکترکیانوش جهانپور
سرپرست محترم مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

با عنایت به تصویب میزبانی کشورمان جهت برگزاری شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تاریخ 22 الی 25 مهرماه سال 1398 (14 الی 17 اکتبر 2019)  و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد دبیر اجلاس به موجب این ابلاغ به عنوان "رئیس کمیته اطلاع رسانی، ارتباطات و فنآوری" منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید. 
انتظار می رود، با توجه به اهمیت ویژه برگزاری اجلاس وزرای بهداشت در شرایط کنونی منطقه  در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  نیز اهمیت فوق العاده این اجلاس و مشارکت کامل و همه جانبه سازمان جهانی بهداشت در ارائه کمک های فنی به نظام سلامت کشورمان، ضمن هماهنگی کامل با دبیر و سایر روسای کمیته های نشست مذکور و بهره گیری از نظرات کارشناسی و همفکری همه مدیران ارشد وزارت متبوع و جلب مشارکت نیرو های مجرب مرتبط با وظائف آن کمیته نسبت به برگزاری شایسته و موفق این اجلاس اهتمام و تلاش لازم را مبذول فرمائید.


‪‎‪جناب آقای دکتر محمد آسائی

    با عنایت به تصویب میزبانی کشورمان جهت برگزاری شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تاریخ 22 الی 25 مهرماه سال 1398 (14 الی 17 اکتبر 2019) و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد دبیر اجلاس به موجب این ابلاغ به عنوان "رئیس کمیته فنی" منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید. 
    انتظار می رود، با توجه به اهمیت ویژه برگزاری اجلاس وزرای بهداشت در شرایط کنونی منطقه در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیز اهمیت فوق العاده این اجلاس و مشارکت کامل و همه جانبه سازمان جهانی بهداشت در ارائه کمک های فنی به نظام سلامت کشورمان، ضمن هماهنگی کامل با دبیر و سایر روسای محترم کمیته های نشست مذکور و بهره گیری از نظرات کارشناسی و همفکری همه مدیران ارشد این وزارت و جلب مشارکت فعال نیروهای مجرب مرتبط با وظائف آن کمیته نسبت به برگزاری شایسته و موفق این اجلاس اهتمام و تلاش لازم را مبذول فرمائید.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,انتصابات ,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 187589
کلمات کلیدی