بیماران سرپایی کرونا در بابل، از مشاوره متخصصان طب ایرانی بهره‌مند می‌شوند
رییس دانشکده طب ایرانی بابل خبر داد:

بیماران سرپایی کرونا در بابل، از مشاوره متخصصان طب ایرانی بهره‌مند می‌شوند

رییس دانشکده طب ایرانی بابل از ارائه رژیم‌های غذایی موثر در مقابله با ویروس کرونا بر اساس مبانی طب ایرانی و دیگر مشاوره‌های مورد نیاز در این حوزه به بیماران مراجعه‌کننده به مراکز سر پایی و پیگیری آنان توسط دستیاران و اعضای هیات علمی این دانشکده خبر داد.