• 98/01/21 - 11:37
  • 14
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاون بهداشت دانشگاه علوم زاهدان اعلام کرد:

آغاز طرح مطالعاتی سنجش پایداری نظام تغذیه در مناطق روستایی شهرستان زاهدان


طرح مطالعاتی سنجش پایداری نظام تغذیه در مناطق روستایی شهرستان زاهدان با مشارکت اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه تغذیه دانشگاه زاهدان و بهورزان زاهدان به منظور بررسی علل ناامنی غذایی در استان آغاز شد.

به گزارش وبدا، دکتر سیدمهدی طباطبایی در مراسم آغاز طرح سنجش پایداری غذا و تغذیه با اشاره به اینکه هر چند در سال های اخیر، امید به زندگی در استان افزایش و مرگ ومیرها کاهش پیدا کرده است ولی متاسفانه استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیت غذایی با میانگین کشوری فاصله دارد. 

وی ادامه داد: پوشش همگانی سلامت مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت است که باید تلاش کنیم همه مردم در همه مناطق به مقوله های برخورداری از سلامت که حق مسلم آنان است دست یابند و لازمه این حرکت مهم، ریشه یابی علمی با اجرای مطالعات و مداخلات مبتنی بر شواهد با مشارکت مردم است.

دکتر طباطبایی خاطرنشان کرد: در طرح مطالعاتی سنجش پایداری نظام تغذیه مداخلات مهمی در مورد ناامنی غذایی در روستاهای حومه زاهدان صورت خواهد گرفت، علل ناامنی غذایی و ارائه راهکارهای ارتقای سلامت غذایی در مناطق روستایی شهرستان زاهدان مورد بررسی و ریشه یابی علمی متخصصین تغذیه قرار خواهد گرفت.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,ویژه دانشگاه ها
  • کد خبر : 188805
کلمات کلیدی