• 98/06/10 - 12:27
  • 15
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

دانشگاه علوم پزشکی مجازی عضو شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری AIMIN شد

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی به عنوان مهمترین فعالیت علمی شبکه “هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی “AIMIN و تحت نظارت EuSoMII (European Society of Medical Imaging Informatics)، انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی برگزار می شود.
به گزارش وبدا، در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی مقرر شد  تا دانشگاه علوم پزشکی مجازی که به تازگی به عضویت شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری کشور با آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران درآمده است، به عنوان متولی راه اندازی نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی همکاری نماید.
این همایش علمی- آموزشی 11 تا 14 آبان ماه 1398 در تهران برگزار خواهد شد.
نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی به عنوان مهمترین فعالیت علمی شبکه “هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی “AIMIN و تحت نظارت EuSoMII (European Society of Medical Imaging Informatics)، انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی برگزار می شود.
همچنین در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور اعضای شورا  گروه آموزشی مجازی انفورماتیک تصویربرداری در معاونت امور دانشگاهی تشکیل و راه اندازی 4 دوره پودمانی به تصویب رسید.
این 4 دوره پودمانی عبارتند از: انفورماتیک تصویربرداری کاربردی،  مشاهده تصاویر پزشکی دیجیتال در بیمارستان و مطب، دوره فنی متصدیان اجرایی سامانه های بایگانی و جابجایی تصاویر پزشکی و  دوره آشنایی با سامانه های متمرکز تصویربرداری پزشکی.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,ویژه دانشگاه ها
  • کد خبر : 194651
کلمات کلیدی