• 98/02/23 - 17:04
  • 47
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ديدار صميمانه دكتر دهقاني با دانشجويان خوابگاه وليعصر و حضور وي در اتاق دوران تحصيلش

رئيس دانشگاه با همراهي معاونين فرهنگي دانشجويي، توسعه مديريت و منابع، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشكده پيراپزشكي، مديران و روساي ادارات معاونت فرهنگي دانشجويي همزمان با هفته خوابگاه ها، ازخوابگاه پسرانه وليعصر(عج) بازديد كرد.

رئيس دانشگاه با همراهي معاونين فرهنگي دانشجويي، توسعه مديريت و منابع، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشكده پيراپزشكي، مديران و روساي ادارات معاونت فرهنگي دانشجويي همزمان با هفته خوابگاه ها، ازخوابگاه پسرانه وليعصر(عج) بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دكتر محمد دهقاني فيروزآبادي ابتدا از بخش هاي مختلف خوابگاه بازديد كرد و در ادامه با تعدادي از دانشجويان براي شنيدن مطالبات آنان همصحبت شد و قبل از برگزاري نشست صميمانه با دانشجويان در نمازخانه خوابگاه با ساكنين برخي اتاق ها نيز ديدار و گفت و گو كرد.
از نكات جالب اين بازديد اينكه دكتر محمد دهقاني رئيس دانشگاه و دكتر حسين دهقاني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بخشي از زندگي دانشجويي مقطع دكتري عمومي خود را در اين خوابگاه سپري كرده اند و رئيس دانشگاه با اظهار اينكه از دوران استاژري در اتاق 206 خوابگاه وليعصر اسكان داشته است به جمع دانشجويان اين اتاق رفت.
دانشجويان اتاق 206 نيز كه از اين ديدار بي مقدمه شگفت انگيز شده بودند، لحظاتي را به گفتگوي خصوصي اختصاص دادند و از فرصت به وجود آمده براي گرفتن عكس سلفي با رئيس دانشگاه استفاده كردند.
 رئيس دانشگاه در نشستي صميمانه اي كه در ادامه برگزار شد با تبريك هفته خوابگاه ها و اظهار اينكه بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي بايد يكي از برنامه هاي مدون دانشگاه باشد گفت: بنده هم براي حضور در برخي از اين بازديدها در طول سال بي ميل نيستم و از برنامه هايي اينچنيني استقبال مي كنم
دكتر محمد دهقاني فيروزآبادي با اظهار اينكه بازديدهاي دوره اي بايد به گونه اي باشد كه طرح موضوعات و بيان مشكلات روي همديگر تلنبار نشود اضافه كرد: بازديدها نبايد منوط به هفته خوابگاه ها باشد.
وي با اشاره به اقدامات ارزشمند در خوابگاه ها و همچنين وجود يكسري مشكلات در فضاهاي خوابگاهي خاطرنشان كرد: مشكلات و مواردي كه رفع شدن آنها ميسر باشد را مجموعه معاونت فرهنگي دانشجويي پيگيري خواهند نمود
رئيس دانشگاه، تغيير زمانبندي برنامه استفاده از سالن هاي ورزشي براي كاركنان و دانشگاه را منوط به نظرات مشترك اداره تربيت بدني، رفاه و دانشجويان دانست و گفت:درحال حاضر تنوع نهادهاي دانشجويي زياد شده است و بالطبع نمايندگان دانشجويي بهتر مي توانند پيگير رفع نيازهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، صنفي، رفاهي و ... باشند.
دكتر دهقاني، مشاركت دانشجويان را لازمه تداوم برنامه هاي متنوع و حل مشكلات آنان عنوان كرد و گفت: شوراي صنفي پل ارتباطي دانشجويان و مسئولين دانشگاه هستند كه انتظار مي رود از اين ظرفيت در برنامه ريزي و اجراي برنامه ها بيشتر استفاده شود
وي با اشاره به سوابق فعاليت هاي دانشجويي خود در انجمن اسلامي دانشگاه و تنش هايي كه گاهي با مسئولين به وجود مي آمده است گفت: هرچقدر كه آستانه تحمل ما بالاتر برود، تنش ها و چالش هاي دانشجويي كمتر مي شود.
رئيس دانشگاه با بيان اينكه هدف اصلي دانشجو در دوران تحصيلي درس خواندن است گفت: در عين حال كه انتظار نداريم دانشجو تك بعدي باشد ولي نبايد هدف اصلي دانشجو فراموش شود
دكتر دهقاني افزود: در كنار درس خواندن بايد بستر امكانات ورزشي رفاهي، تفريحي، فوق برنامه و... فراهم شود.
معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه نيز با ارائه گزارشي از اقداماتي كه در هفته خوابگاه ها انجام خواهد شد به برگزاري انتخابات شوراي صنفي اشاره كرد و گفت: شوراي صنفي را بازوي توانمندي براي حوزه فرهنگي دانشجويي و دانشگاه مي دانيم و از دانشجويان براي مشاركت فعالانه در اين انتخابات دعوت كرد.
دكتر عباس جوادي با اشاره به تعطيلي پروژه حصاركشي خوابگاه وليعصر(عج) به دليل بدهي دانشگاه به شهرداري، خواستار رفع مشكلات در اين خصوص شد.
گفتني است در اين نشست دانشجويان نيز با قدرداني از حضور رئيس دانشگاه و هيئت همراه در جمع ساكنين اين خوابگاه به طرح مشكلات و مسائل متعددي در زمينه سرعت اينترنت، ساعت ورود دانشجويان به خوابگاه در آخر شب، نصب دوربين در راهروهاي خوابگاه، جانمايي محل توزيع نشريات دانشجويي،عدم توزيع نشريات در خوابگاه هاي خودگردان، قديمي بودن كتب كتابخانه خوابگاه، اختصاص كامپيوترهاي جديد، نصب پرينتر، برخورد با افراد سيگاري، ساماندهي وضعيت آب شيرين كن، اضافه نمودن سماور، نابساماني وضعيت بوفه هاي خوابگاه و دانشگاه، توزيع صبحانه به افراد غيرخوابگاهي، تغيير برنامه غذايي سلف در ماه رمضان، منفعل شدن فعالين فرهنگي دانشجويي و... اشاره كردند كه با قول مساعد رئيس دانشگاه و معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه در مواردي كه قابل بهبود باشد روبرو شدند.

  

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,بيرجند
  • کد خبر : 190321
کلمات کلیدی