• 98/07/13 - 09:37
  • 23
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دیدار رئیس دانشگاه با مسئولین ارشد وزارت بهداشت/رضایت معاونت درمان وزارت از عملکرد درمان دانشگاه

به دعوت معاونت درمان وزارت بهداشت، دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی با همراهی دکتر جلال احمدی معاون درمان دانشگاه و دکتر حسین دهقانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت دیدار و گفت و گو کردند و ادامه نیز جلساتی جداگانه با مهندس امیر ساکی، مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت و دکتر رحمت ا... پاکدل عنوان رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت برگزار شد.

به دعوت معاونت درمان وزارت بهداشت، دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی با همراهی دکتر جلال احمدی معاون درمان دانشگاه و دکتر حسین دهقانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت دیدار و گفت و گو کردند و ادامه نیز جلساتی جداگانه با مهندس امیر ساکی، مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت و دکتر رحمت ا... پاکدل عنوان رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه در این خصوص گفت : در دیدار با معاون درمان وزیر بهداشت عملکرد و شاخص های حوزه درمان دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: در این جلسه معاون درمان وزارت از عملکرد مطلوب حوزه درمان دانشگاه اعلام رضایت نمود و بسیاری از شاخص های عملکردی دانشگاه نیز مورد تقدیر قرار گرفت.
وی  با بیان اینکه گزارش این جلسه به صورت مکتوب به دانشگاه رسیده است خاطرنشان کرد: در برخی شاخص نیز که می بایست ارتقاء یابد و نیاز به کار مضاعف داشت، انتظارات معاونت درمان وزارت از دانشگاه بیان و مقرر شد سه ماه بعد، جلسه ای دیگر در معاونت درمان وزارت بهداشت برگزار و این شاخص ها، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
رئیس دانشگاه همچنین از قول مساعد معاون درمان وزیر برای کمک در خریداری دستگاه شتاب دهنده خطی، های انرژی، مساعدت در ردیف های ابلاغی وزارت به دانشگاه و تکمیل 22 واحد محل اقامت پزشکان متخصص خبر داد.
دکتر دهقانی در ادامه به دیدار با مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در این دیدار نیز قول حمایت از اتمام 29 پروژه باقیمانده حوزه بهداشت با اختصاص سهم مناسبی از طرف معاونت توسعه وزارت بهداشت داده شد.
وی تصریح کرد: اختصاص باقیمانده اعتبار اورژانس نهبندان، تکمیل پروژه بشرویه، تامین اعتبار برای بخش زایشگاه ال دی آر بیمارستان بشرویه(بلوک زایمانی تک نفره)، نقشه کلینیک طبس، طراحی نقشه جدید بیمارستان دوم طبس( ساخت بیمارستان در تعهد بخش خصوصی است) و تایید آن از دیگر خواسته هایی بود که قول های مناسبی  در خصوص این موارد گرفته شد.
دکتر دهقانی همچنین به دیدار با رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: از وی برای سفر به خراسان جنوبی ونهایی شدن چارت دانشگاه دعوت به عمل آمد.
 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,بيرجند
  • کد خبر : 195641
کلمات کلیدی