• 97/04/27 - 17:08
  • 11
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
بیرجند/طي احكامي از سوي رئيس دانشگاه

سرپرست مديريت هاي امور دانشجويي و امور فرهنگي دانشگاه تعيين شد

بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه، طي احكامي از سوي رئيس دانشگاه، دكتر عباس جوادي به عنوان سرپرست مديريت امور دانشجويي و دكتر جواد قدوسي نژاد به عنوان سرپرست مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تعيين شد

بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه، طي احكامي  از سوي رئيس دانشگاه، دكتر عباس جوادي به عنوان سرپرست مديريت امور دانشجويي و دكتر جواد قدوسي نژاد به عنوان سرپرست مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تعيين شد
متن هر یک از احكام به شرح ذيل مي باشد:
جناب آقای دکتر عباس جوادی
با سلام ؛
    احتراما ً؛ بنا به پیشنهاد معاون محترم فرهنگی د انشجویی و  تصميمات متخذه ، نظر به تعهد و حسن سابقه جنابعالي، بموجب اين ابلاغ به عنوان «سرپرست مدیریت امور دانشجویی »  منصوب مي گرديد ؛ تا برابر ضوابط و مقررات زير نظر معاون مربوطه انجام وظيفه نمائيد.
 اميد است با اتكال به خداوند متعال و رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي، منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد با تهيه برنامه هاي مدون و بهره گيري بهينه از امكانات و توانمندي نيروهاي پر تلاش و دلسوز در انجام وظايف محوله موفق باشيد.
دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه
 
 
جناب آقای دکتر جواد قدوسی نژاد
با سلام ؛
    احتراما ً؛ بنا به پیشنهاد معاون محترم فرهنگی د انشجویی و  تصميمات متخذه ، نظر به تعهد و حسن سابقه جنابعالي، بموجب اين ابلاغ به عنوان «سرپرست مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه »  منصوب مي گرديد ؛ تا برابر ضوابط و مقررات زير نظر معاون مربوطه انجام وظيفه نمائيد.
 اميد است با اتكال به خداوند متعال و رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي، منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد با تهيه برنامه هاي مدون و بهره گيري بهينه از امكانات و توانمندي نيروهاي پر تلاش و دلسوز در انجام وظايف محوله موفق باشيد.
دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه
 
 
  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,بيرجند
  • کد خبر : 178884
کلمات کلیدی