• 98/01/27 - 12:20
  • 4
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه منصوب شد

با حكم رئيس دانشگاه، دكتر حسین دهقانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد.

با حكم رئيس دانشگاه، دكتر حسین دهقانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دكتر محمد دهقاني، طي حكمي دكتر حسین دهقانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب كرد.

در متن حكم رئيس دانشگاه، خطاب به دكتر دهقانی آمده است:

 

بنا به تصميمات متخذه و  نظر به تعهد و شايستگي جنابعالي، بموجب اين ابلاغ به عنوان«سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه »منصوب مي گرديد؛ تا برابر ضوابط و مقررات زير نظر اينجانب انجام وظيفه نمائيد.
 اميد است با اتكال به خداوند متعال و رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي، منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد با تهيه  برنامه هاي مدون و بهره گيري بهينه از امكانات و توانمندي نيروهاي پر تلاش و دلسوز و تعامل با ساير معاونين محترم در انجام وظايف محوله موفق باشيد.


دكتر محمد دهقاني
رئيس دانشگاه

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,بيرجند
  • کد خبر : 189058
کلمات کلیدی