دکتر دهقانی: کتابخانه ها در ارتقاء آگاهی و سواد دانشجویان جایگاه ویژه ای دارند
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر دهقانی: کتابخانه ها در ارتقاء آگاهی و سواد دانشجویان جایگاه ویژه ای دارند

اختتامیه شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به میزبانی دانشگاه با حضور دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و روسای کتابخانه های مرکزی علوم پزشکي سراسر کشور در محل مرکز خدمات اطلاع رساني دانشگاه برگزار شد.

 سنجش فشارخون روسای کتابخانه های علوم پزشکی سراسر کشور در بیرجند
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سنجش فشارخون روسای کتابخانه های علوم پزشکی سراسر کشور در بیرجند

در حاشیه دومین روز از برگزاری شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه در محل مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه ، فشار خون روسای کتابخانه های علوم پزشکی اندازه گیری شد.

دكتر احمدي: نظام ارجاع الكترونيك هزينه هاي درماني را كاهش مي دهد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دكتر احمدي: نظام ارجاع الكترونيك هزينه هاي درماني را كاهش مي دهد

معاون درمان دانشگاه با اشاره به نقاط قوت طرح نظام ارجاع الكترونيك كه در استان اجرايي شده است، گفت: اين طرح نه تنها درمان بيماران را تسريع خواهد كرد بلكه هزينه هاي درماني را كاهش خواهد داد.

اولين روز شانزدهمين همايش روساي كتابخانه هاي علوم پزشكي كشور در قاب دوربين
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اولين روز شانزدهمين همايش روساي كتابخانه هاي علوم پزشكي كشور در قاب دوربين

اولين روز شانزدهمين همايش ملي روساي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، به ميزباني دانشگاه با حضور دكتر پیام كبيري رئيس مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت و روساي كتابخانه هاي مركزي علوم پزشكي سراسر كشور در محل مركز خدمات اطلاع رساني دانشگاه برگزار شد.