• 98/03/11 - 14:40
  • 72
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی علوم پزشکی بیرجند

مدیر امور آموزشی دانشگاه منصوب شد

با حكم رئيس دانشگاه، دكتر محمدرضا رئیسون به عنوان "مدیر امور آموزشی" دانشگاه منصوب شد.

با حكم رئيس دانشگاه، دكتر محمدرضا رئیسون به عنوان "مدیر امور آموزشی" دانشگاه منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دكتر محمد دهقاني، طي حكمي دكتر محمدرضا رئیسون را به عنوان مدیر امور آموزشی منصوب كرد.

در متن حكم رئيس دانشگاه، خطاب به دكتر رئیسون آمده است:

 

 

احتراماً نظر به تعهد، تخصص و حسن سابقه جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاون محترم آموزشي به موجب اين ابلاغ با حفظ پست و سمت سازماني بعنوان«مدير امور آموزشي» نيز تعيين مي گرديد تا برابر مقررات و زير نظر معاونت محترم آموزشي دانشگاه انجام وظيفه نماييد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و توجهات حضرت وليعصر (عج) در انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف دانشگاه موفق و مؤيد باشيد. 

                          دكتر محمد دهقاني                       
رئيس دانشگاه

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,بيرجند
  • کد خبر : 191126
کلمات کلیدی