• 98/03/04 - 15:07
  • 35
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معاون درمان دانشگاه:آغاز اجراي پرونده الكترونيك سلامت در كل استان

معاون درمان دانشگاه گفت: اجراي طرح پرونده الكترونيك نظام سلامت در روزهاي آينده در كل استان آغاز مي شود.

معاون درمان دانشگاه گفت: اجراي طرح پرونده الكترونيك نظام سلامت در روزهاي آينده در كل استان آغاز مي شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت درمان دانشگاه؛ دكتر جلال احمدي صبح امروز در نخستين جلسه توجيهي ويدئوكنفرانس شبكه هاي بهداشت و درمان سراسر استان با موضوع اجراي طرح پرونده الكترونيك نظام سلامت با حضور رئيس دانشگاه اظهار داشت: نظام ارجاع با فراهم بودن زيرساخت ها رضايت مردم را افزايش خواهد داد.
 وي با بيان اينكه نظام ارجاع الكترونيك از اواخر سال گذشته در سرايان به صورت پايلوت آغاز شد، تاكيد كرد: ابتدا بنا بود در گام بعدي شهرستان هاي فردوس و طبس و بشرويه اين طرح را اجرا كنند كه با بررسي انجام شده مقرر شد اجراي طرح پرونده الكترونيك نظام سلامت در روزهاي آينده در كل استان آغاز شود.

دکتر احمدي بر نوبت دهي الكترونيكي در كليه مراكز درماني استان تاكيد كرد و از روساي شبكه ها خواست در اين خصوص اقدام جدي انجام دهند.

در اين جلسه دکتر دهقانی رئيس دانشگاه نيز به بررسي نقاظ ضعف و قوت طرح پرداخت و خواستار رفع فوري موانع اجراي طرح در كل استان شد.

مهندس روح ا... افشاري نماينده ويژه نظام ارجاع دانشگاه نيز در ابتداي جلسه گزارشي از روند پيشرفت طرح و عملكرد شهرستان ها به تفكيك ارائه داد و گام هاي اساسي جهت اجراي طرح فوق در 11 شهرستان استان را تشريح كرد.

 
 

 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,بيرجند
  • کد خبر : 190832
کلمات کلیدی