• 98/01/07 - 10:43
  • 64
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
علوم پزشکی بیرجند

گزارش عملكرد طرح سلامت نوروزي حوزه بهداشتي از زبان دكتر مهديزاده

معاون بهداشتي دانشگاه در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني خبري روابط عمومي دانشگاه، به فعاليت هاي بازرسان و كارشناسان سلامت محيط و كار از آغاز طرح سلامت نوروزي تا 5 فروردين پرداخت.

معاون بهداشتي دانشگاه در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني خبري روابط عمومي دانشگاه، به فعاليت هاي بازرسان و كارشناسان سلامت محيط و كار از آغاز طرح سلامت نوروزي تا 5 فروردين پرداخت.
دكتر كامبيز مهديزاده با بيان اينكه در راستاي حفظ و ارتقاي سلامت هم استاني ها و مسافرين نوروزي اقدامات موثر و ارزشمندي صورت گرفته است گفت:در اين مدت 2649 بازديد از مراكز تهيه، توزيع، عرضه و فروش مواد غذايي صورت گرفته است.

وي با اعلام اينكه از اماكن عمومي حساس و اماكن بين راهي به ترتيب تعداد 1790 و 162 بازديد انجام شده است افزود: 639 مورد نيز از سامانه هاي آبرساني بازديد شد.

رئيس مركزبهداشت استان از 11 مورد متصديان متخلف مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي به مراجع قضايي خبر داد و گفت: 69 مورد نيز اخطاريه بهداشتي صادر شده است

دكتر مهديزاده با اعلام تعداد 753 مورد صدور كارت بهداشتي براي شاغلين مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي اضافه كرد: علاوه بر اين در بازه زماني مذكور، تعداد نمونه برداري مواد غذايي 172 مورد، انجام 379 مورد نمونه برداري ميكروبيولوژي و فيزيكوشيمايي از آب و 3221 مورد كلرسنجي از آب شرب از ديگر اقدامات بوده است.

وي خاطرنشان كرد: 1514 كيلوگرم/ليتر نيز مواد غذايي مشكوك كشف و معدوم گرديده است.

معاون بهداشتي دانشگاه از فعاليت 25 اكيپ در قالب 117 نفر براي بازرسي بهداشت محيط در سطح استان و 2 اكيپ نظارتي استاني متشكل از 9 نفر خبر داد و با اشاره به بازديدهايي كه به همراه اعضاي ستادي معاونت بهداشتي از شبكه هاي بهداشت و درمان استان داشته است گفت: در اولين روز از سال 98 ار مراكز خدمات جامع سلامت روستايي مرك، خنگ بازديد و در ستاد معاونت بهداشتي آخرين وضعيت ارائه خدمات بهداشتي پيگيري شد.

دكتر مهديزاده بازديد از تعدادي از مراكز خدمات جامع سلامت شبكه بهداشت و درمان زيركوه در دوم فروردين وبازديد از پايگاه اورژانس، تعدادي از مراكز خدمات جامع سلامت سرايان، اسلاميه و فردوس و همچنين بيمارستان شهيد دكتر چمران فردوس در روز سوم فروردين را از ديگر برنامه هاي معاونت بهداشتي عنوان كرد و افزود: در سرايان وضعيت اجراي برنامه نظام ارجاع الكترونيك نيز مورد بررسي قرار گرفت.

وي بازديد از مركز خدمات جامع سلامت حاجي آباد و چهكند را از برنامه روز پنجم فروردين اعلام كرد. 

 
 
 
 
 
 
 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,بيرجند
  • کد خبر : 188425
کلمات کلیدی