• 91/08/08 - 11:51
  • 27
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
ارتقاي دكتر محمد حسين بيگلو به مرتبه علمي دانشياري

تبريز/ارتقاي دكتر محمد حسين بيگلو به مرتبه علمي دانشياري

ارتقاي دكتر محمد حسين بيگلو به مرتبه علمي دانشياري


دكتر محمد حسين بيگلو عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت.
به گزارش وب دا دفتر مركزي تبريز دکتر محمدحسین بیگلو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکترای تحصصی (PhD) خود را در سال 2008 با درجه ممتاز از دانشگاه همبولت آلمان دریافت کرد و در فروردین سال 1387 به  عنوان عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی  شروع به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کرد.
زمینه های تخقیقاتی دکتر بیگلو در فیلدهای Scientometrics, Bibliometrics, Webometrics, Patentometrics Psychometrics, Multimedia systems & Human-Computer Interaction می باشد.
کتاب معروف دکتر بیگلو تحت عنوان "Scintometrics Analysis of Science" در اگوست سال 2012 توسط ناشر معروف آکادمیک آلمان ( LAMBERT Academic Publishing) به زبان انگلیسی  همراه با خلاصه آن به زبان آلمانی منتشر و توسط بزرگتزین ارائه کنندگان آثار علمی جهان ( BOD  درقاره اروپا و AMAZON در قاره آمریکا ) در معرض فروش قرار داده شده است.
جهت ملاحظه کتاب دکتر بیگلو به لینکهای زیر مراجعه شود.
1: 
http://www.amazon.com/Scientometrics-Study-Patent-Literature-MEDLINE/dp/3659191299/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350194608&sr=8-1&keywords=Biglu
2:http://www.bod.de/index.php?id=296&objk_id=845613

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,تبريز
  • کد خبر : 75389
کلمات کلیدی