• 94/03/22 - 00:12
  • 6
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

حضور رئیس مجلس نخجوان و هیات همراه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دراین نشست که با حضور دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد ، وی ضمن خیر مقدم بر گسترش همکاری های فی مابین تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دراین نشست که با حضور دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد ، وی ضمن خیر مقدم بر گسترش همکاری های فی مابین تاکید کرد. دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این دیدار به تفصیل به معرفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و توانمندیها و امکانات دانشگاه پرداخته و درخصوص اقدامات و تسهیلات انجام یافته در راستای گسترش توریسم درمانی در استان و همچنین ایجاد امکانات وتسهیلات برای بیماران و دانشجویان جمهوری نخجوان توضیحاتی ارائه و پیشنهاد همکاری با وزارت بهداشت نخجوان را داد. سپس دکترپورمحمد رئیس دانشگاه تبریز گزارشی ازفعالیت ها وتوانمندیهای دانشگاه تبریز ارائه نمود. درادامه واصف طالب اف رئیس مجلس نخجوان نیز ضمن تشکر و قدردانی ، ازافزایش همکاریهای دوجانبه در زمینه های علمی و بهداشتی درمانی استقبال کرد. نیازی نوروز اف وزیر بهداشت نخجوان نیز طی صحبت هایی از همکاریهای بهداشتی ودرمانی بین دو کشور تقدیر کرده وخواستار افزایش این همکاریها شد. وزیر بهداشت جمهوری نخجوان همچنین خواستار بازدید هیاتی ازاستان آذربایجان شرقی از کشورشان شده و بر برنامه ریزی برای همکاریهای بیشتر تاکید کرد.
  • گروه خبری : تبريز
  • کد خبر : 127536
کلمات کلیدی