هدف اصلی دشمن در جنگ نرم فروپاشی نظام خانواده است
نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

هدف اصلی دشمن در جنگ نرم فروپاشی نظام خانواده است

نشست مشترک نمایندگان دانشجویان دختر فعال فرهنگی و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با موضوع بررسی چالش های فرهنگی حوزه بانوان و اهمیت ارتقای جایگاه زن در اجتماع برگزار شد .

دانشجویان فعال رسانه ای دور میز همفکری با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه نشستند
به همت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ؛

دانشجویان فعال رسانه ای دور میز همفکری با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه نشستند

نشست مشترک منتخب دانشجویان فعال حوزه رسانه و کارشناسان دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد .

پایان رقابت های 250ورزشکار
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پایان رقابت های 250ورزشکار

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه