سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه وضعیت توزیع ماسک در جمعیت تحت پوشش دانشگاه را تشریح کرد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه وضعیت توزیع ماسک در جمعیت تحت پوشش دانشگاه را تشریح کرد

سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه وضعیت توزیع ماسک در جمعیت تحت پوشش دانشگاه را تشریح کرد

تقدیر و تشکر دبیر شورای  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی، درمانی
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تقدیر و تشکر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی، درمانی

تقدیر و تشکر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی، درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

از ابتدای اسفند 98 تا کنون 133نفر مشکوک به بیماری کوید 19 در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی بستری شده اند

معاون بهداشت برگزار کرد:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

معاون بهداشت برگزار کرد:

برگزاری جلسات آموزشی راههای مقابله با بیماری کرونا