• 96/09/26 - 15:30
  • 3
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
تقدیر معاون اجرایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از کمیته ترویج دانشگاهی زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

کاهش 6/5 درصدی آمار سزارین جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پیرو گزارش کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی، شاخص های سزارین ومحورهای بسته ترویج زایمان طبیعی در شش ماهه اول سال96 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پیرو گزارش کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی، شاخص های سزارین ومحورهای بسته ترویج زایمان طبیعی در شش  ماهه اول سال96 مورد ارزیابی قرار گرفتند.صدیقه عبدا...پور مسئول واحد مامایی معاونت درمان دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق افزود:  بدنبال این ارزیابی در حال حاضر میزان سزارین کل دانشگاه 31درصد می باشد که نسبت به شروع طرح تحول سلامت به میزان 24 درصد کاهش یافته است .وی افزود :  میزان سزارین نخست زا در سطح دانشگاه 19 درصد می باشد که نسبت به پایه سال 95، 6/5 درصدکاهش داشته است.گفتنی است در همین راستا طی نامه ای از طرف دکتر طیب نیا قائم مقام و معاون اجرایی وزارت متبوع ،عملکرد کمیته دانشگاهی مورد تقدیر قرار گرفت .
  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,تربت حيدريه
  • کد خبر : 170307
کلمات کلیدی