قابل توجه بازدید کنندگان محترم

 

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال را به اطلاع میرساند:

 

1- تارنمای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امکان ثبت و پیگیری نظرات و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق تب ارتباط با ما، مجهز می باشد. 

 

2- برای ارتباط با معاونت ها از منوی راهنمای ارتباطات،  معاونت مورد نظر و زیر مجموعه آنها قابل مشاهده است .